image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวเด่น ประเด็นร้อน

 โครงการไทยนิยม ยั่งยืน เพื่อชุมชนอยู่ดีมีสุข ครั้งที่ 13 เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ประชาชนอย่างครบวงจร

     

                (1 ก.ย. 61) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “กทม. เติมความสุข สู่ชุมชน” ครั้งที่ 13 ตามโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” เพื่อชุมชนอยู่ดีมีสุข ในพื้นที่กลุ่มเขตกรุงธนใต้ โดยมี คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร โฆษกกระทรวงมหาดไทย ผู้บริหารเขตกลุ่มกรุงธนใต้ ประกอบด้วย เขตบางบอน หนองแขม บางขุนเทียน บางแค ภาษีเจริญ ราษฎร์บูรณะ และเขตทุ่งครุ คณะผู้บริหารเซ็นทรัลพลาซ่า พระราม 2 ตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี ณ สวนพักผ่อน เซ็นทรัลพาร์ค พระราม 2 เขตบางขุนเทียน
 
 
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กิจกรรม “กทม. เติมความสุข สู่ชุมชน” ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เพื่อชุมชนอยู่ดีมีสุข กลุ่มเขตกรุงธนใต้ ณ สวนพักผ่อน เซ็นทรัลพาร์ค ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าพระราม 2 ในวันนี้ เป็นเป็นการจัดกิจกรรมครั้งที่ 13 ซึ่งกรุงเทพมหานคร ร่วมกับกระทรวงกลาโหม และกระทรวงมหาดไทย จัดขึ้นสอดคล้องกับนโยบายของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เพื่อส่งเสริมศักยภาพของชุมชน และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย หน่วยบริการเคลื่อนที่ต่าง ๆ เพื่อให้บริการแก่ประชาชนอย่างครบวงจร การออกบูธของทหาร และ กระทรวงมหาดไทย และเวที “ชุมชนคุยกับผู้ว่าฯอัศวิน” เพื่อรับฟังปัญหา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ส่งเสริมความสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่รัฐ อันจะนำไปสู่ความปรองดองและสามัคคีของคนในชาติ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าประชาชนทุกคนจะได้รับประโยชน์ซึ่งรัฐบาลและกรุงเทพมหานคร จะพัฒนาการให้บริการในด้านต่างๆอย่างต่อเนื่องเพื่อความสุขของคนไทยทุกคนอย่างยั่งยืนตลอดไป ทั้งนี้ขอขอบคุณหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องที่ได้ร่วมมือร่วมใจกันจนเกิดกิจกรรมในวันนี้
 
 ---------------- (นักบุญ.../อิทธิพล... สปส. รายงาน)
 
จำนวนคนอ่าน 2844  คน
คุณเห็นด้วยหรือไม่
จำนวนคนโหวต 0 คน
เห็นด้วย  0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย  0  คน
0%
แสดงความคิดเห็น
** กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนถึงจะแสดงความคิดเห็นได้