image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวเด่น ประเด็นร้อน

 กทม. รับมอบเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ จากมูลนิธิรักกัน เราทำได้ พร้อมส่งมอบให้จิตอาสาฯ ช่วยฟื้นคืนชีพผู้ป่วย 

 


                (28 ส.ค.61) เวลา 09.00 น. : พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน(BLS with AED) แก่ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เขตหนองแขม พร้อมรับมอบเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ AED (Automated Extermal Defibrillator) จากมูลนิธิรักกัน เราทำได้ จำนวน 6 เครื่อง และส่งมอบเครื่อง AED ให้แก่ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เขตหนองแขม 6 กลุ่มโซน ประกอบด้วย 1.กลุ่มบางบอน 5 2.กลุ่มเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้ 3.กลุ่มเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งเหนือ 4.กลุ่มเพชรเกษมใต้ 5.กลุ่มหรรษาที่ดิน และ6.กลุ่มเจริญสุข โดยมี พลอากาศเอก นายแพทย์สุบิน ชิวปรีชา กรมวังผู้ใหญ่ในพระองค์ นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักอนามัย ผู้บริหารมูลนิธิรักกัน เราทำได้ ประชาชนจิตอาสาเรา “ทำความดีด้วยหัวใจ” และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม เขตหนองแขม
 
                ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการดูแลอาณาประชาราษฎร์ให้อยู่ดีมีสุข และพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้า โดยทรงมีพระราโชบายในการปลูกจิตสำนึกประชาชนชาวไทยให้ร่วมกันทำความดี ด้วยการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมเพื่อนำพาประเทศไปสู่ความมั่นคงยั่งยืน การที่ทุกภาคส่วนร่วมกันสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือผู้ที่เกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันอย่างทันท่วงที ถือเป็นการร่วมกันทำความดีเพื่อสังคมที่มีคุณูปการอย่างยิ่ง เนื่องจากโรคหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันเป็นภัยเงียบที่คร่าชีวิตคนไทยมากถึงกว่า 5,400 คนต่อปี หรือ 6 คนในทุกๆ 1 ชั่วโมง นอกจากนี้ยังเป็นการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับประเทศที่พัฒนาแล้วอีกด้วย กรุงเทพมหานครขอขอบคุณมูลนิธิรักกัน เราทำได้ ที่สนับสนุนเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ AED จำนวน 6 เครื่อง พร้อมจัดอบรมหลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน รวมมูลค่าทั้งสิ้น 510,000 บาท รวมทั้งขอขอบคุณมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด มีสไนติงเกล เฮลท์แคร์ เหล่าจิตอาสา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ที่ได้ร่วมกันสนับสนุนทุ่มเทแรงกายแรงใจจน เกิดเป็นกิจกรรมที่มีคุณค่าต่อสังคม และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพี่น้องประชาชนที่เข้ารับการอบรมจะได้นำความรู้ไปใช้ในการช่วยเหลือชีวิตผู้อื่นเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน อันเป็นการทำความดีเพื่อส่วนรวมตามแนวพระราชปณิธานแห่งองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงเป็นศูนย์รวมใจของปวงชนชาวไทยทุกคน ตลอดจนเพื่อความมั่นคงอย่างยั่งยืนของชาติไทยสืบไป
 
                ทั้งนี้ การอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน(BLS with AED) นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือผู้ที่เกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันอย่างทันท่วงที รวมทั้งเป็นการให้ความรู้แก่ประชาชนจิตอาสาให้สามารถช่วยฟื้นคืนชีพผู้ที่อยู่ในภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน ด้วยเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติได้ สำหรับผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ประชาชนจิตอาสาจากศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เขตหนองแขม รวมจำนวน 100 คน โดยได้รับเกียรติจากมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และห้างหุ้นส่วนจำกัด มีสไนติงเกล เฮลท์แคร์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้
 
 
 
 
จำนวนคนอ่าน 2150  คน
คุณเห็นด้วยหรือไม่
จำนวนคนโหวต 0 คน
เห็นด้วย  0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย  0  คน
0%
แสดงความคิดเห็น
** กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนถึงจะแสดงความคิดเห็นได้