image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวเด่น ประเด็นร้อน

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ จัดอบรมจิตอาสา “หลักสูตรหลักประจำ" รุ่นที่ 1/61 “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์" 
 

 

 

 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมตามโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดย วิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ 1/61 “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์” ในวันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2561 ระหว่างเวลา 13.30 – 16.00 น. ให้แก่ข้าราชการและบุคลากรของกรุงเทพมหานคร ประชาชน และจิตอาสาในพื้นที่กรุงเทพฯ โดยมี ดร.วัลลภ สุวรรณดี ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต ผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรในสังกัด ตลอดจนประชาชนจิตอาสา จำนวน 1,000 คน ร่วมพิธี ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง
 
 --------------