image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวเด่น ประเด็นร้อน

 เปิดใช้แล้ว สะพานสถิตย์วารี แลนด์มาร์คแห่งใหม่กลางบึงหนองบอน


 

 
       

                (27 ส.ค.61) เวลา 10.00 น. : พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดสะพานสถิตย์วารี บริเวณบึงรับน้ำหนองบอน โดยมีคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารสำนักการระบายน้ำ ผู้บริหารกลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี ณ บริเวณสะพานสถิตย์วารี ซอยเฉลิมพระเกียรติ 43 เขตประเวศ
 
กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการระบายน้ำได้ดำเนินการโครงการก่อสร้างสะพานคนเดินข้ามบึงหนองบอน โดยปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาทางกายภาพเพิ่มเติม จัดทำทางเดินโดยรอบของบึงให้มีการต่อเชื่อมถึงกันตลอดแนว เพื่อส่งเสริมให้เป็นสถานที่ออกกำลังกายของประชาชน สำหรับงานสถาปัตยกรรมและตกแต่งสะพาน งานระบบไฟฟ้าส่องสว่างและไฟประดับสะพาน มีแนวคิดการออกแบบจากสะพานพระรามที่ 8 มีความโดดเด่นสวยงาม ผสมผสานไปด้วยศิลปะแบบไทย เน้นความโปร่งบางและเรียบง่าย มีความยาว 145 เมตร ความสูง 6 เมตรที่ระดับน้ำสูงสุดในบึง เพื่อให้เรือใบสามารถแล่นผ่านใต้สะพานได้ มีราวกันตก เพื่อความปลอดภัย สะพานแห่งนี้จะเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ที่มีสำคัญและมีความสวยงามตั้งอยู่กลางบึงรับน้ำหนองบอน ถือได้ว่าเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของกรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มเส้นทางสำหรับเดิน วิ่ง และปั่นจักรยานรอบบึงรับน้ำหนองบอน เพิ่มพื้นที่ให้ประชาชนได้มีสถานที่ในการออกกำลังกาย เล่นกีฬา รวมทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยว จุดชมวิว มุมถ่ายรูป อ่านหนังสือ ตลอดจนเป็นสถานที่สำหรับพักผ่อนหย่อนใจ เพื่อให้ประชาชนชาวกรุงเทพมหานครและพื้นที่ใกล้เคียงได้มีพื้นที่ใช้สอยประโยชน์ และทำกิจกรรมวันหยุดร่วมกันระหว่างเพื่อนและสมาชิกในครอบครัว ทั้งนี้ สะพานดังกล่าวก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 โดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้ชื่อสะพานแห่งนี้ว่า “สะพานสถิตย์วารี”
 
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า การสร้างสะพานคนเดินข้ามแห่งนี้ เป็นไปตามนโยบายของกรุงเทพมหานครด้านการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชน สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศให้เกิดประโยชน์เกื้อกูลต่อทุกคน โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่พัฒนาต่อยอดให้เกิดประโยชน์สูงสุด กรุงเทพมหานครจึงได้สร้างบึงรับน้ำหนองบอนแห่งนี้เป็นสถานที่ออกกำลังกาย สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และจะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวต่อไป โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าประชาชนทั่วไปจะได้ใช้ประโยชน์จากสถานที่แห่งนี้มากที่สุด ซึ่งในอนาคตกรุงเทพมหานครจะผลักดันให้มีสถานที่ออกกำลังกายและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจอื่น ๆ อีกต่อไป
 
สำหรับบึงหนองบอนแห่งนี้มีบึงรับน้ำที่ต่อเชื่อมถึงกันจำนวน 3 บึง พื้นที่รวมทั้งหมด 644 ไร่ 1 งาน 37.50 ตารางวา นอกจากเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ออกกำลังกายแล้ว ยังใช้เป็นที่เก็บกักน้ำหรือแก้มลิงของกรุงเทพมหานคร ซึ่งในช่วงฤดูฝนจะกักเก็บน้ำฝนส่วนที่เกินไว้เพื่อช่วยในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังพื้นที่ด้านตะวันออกของกรุงเทพมหานคร ได้แก่ พื้นที่เขตประเวศ เขตสวนหลวง เขตพระโขนง และพื้นที่บริเวณใกล้เคียง โดยการบริหารจัดการพร่องน้ำในบึงหนองบอนให้อยู่ในระดับต่ำกว่าระดับปกติ 5 – 8 เมตร เมื่อฝนตกลงมามากในพื้นที่และมีปัญหาน้ำท่วมขังก็จะเปิดประตูระบายน้ำ นำน้ำส่วนเกินเข้ามากักเก็บไว้ในบึงหนองบอนเพื่อบรรเทาและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง เมื่อฝนหยุดตกและอยู่ในสภาวะปกติก็จะระบายน้ำออกจากบึงเพื่อเตรียมพื้นที่สาหรับรับน้ำในครั้งต่อไป ซึ่งปริมาณน้ำที่สามารถรับได้แต่ละครั้งได้ประมาณ 5 ล้านลูกบาศก์เมตร ส่วนช่วงฤดูแล้งใช้ช่วยบำบัดน้ำโดยเปิดประตูระบายน้ำให้น้ำในคลองมะขามเทศและคลองหนองบอนเข้าไปในบึง แล้วให้น้ำที่ไหลเข้าไปในบึงเกิดการหมุนเวียนเจือจางสภาพน้ำดีขึ้น จากนั้นจึงสูบน้ำออกจากบึงมาลงสู่คลองเพื่อช่วยเจือจางน้ำเน่าเสียในคลองให้เบาบางลงต่อไป
 
 ——————— (อรรจน์ชญาณ์/จิรัฐคม...สปส. รายงาน)
 
จำนวนคนอ่าน 2079  คน
คุณเห็นด้วยหรือไม่
จำนวนคนโหวต 0 คน
เห็นด้วย  0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย  0  คน
0%
แสดงความคิดเห็น
** กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนถึงจะแสดงความคิดเห็นได้