image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวเด่น ประเด็นร้อน

 มอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่นักเรียนกทม. ถวายเป็นพระราชกุศล


   

                (24 ส.ค. 61) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษา และเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ที่มีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี โดยมีนางผาณิต พูนศิริวงศ์ ประธานมูลนิธิช่วยการศึกษา กรุงเทพมหานคร คณะกรรมการมูลนิธิฯ ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักอนามัย ตัวแทนจากภาคเอกชน ครู ผู้ปกครอง และนักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ร่วมพิธี ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)
 
 
กรุงเทพมหานคร ร่วมกับมูลนิธิช่วยการศึกษากรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมมอบทุนสนับสนุนการศึกษา และเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ระดับประถมศึกษาปีที่ 1–6 ที่มีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี จำนวน 380 ทุน ทุนละ 1,000 บาท เป็นจำนวนเงิน 380,000 บาท เพื่อเป็นการบำเพ็ญประโยชน์น้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนพรรษา ครบ 86 ปี และในโอกาสมูลนิธิช่วยการศึกษากรุงเทพมหานคร จะครบรอบการก่อตั้ง 57 ปี ในวันที่ 30 ส.ค. 61 นี้ 
         
ทั้งนี้การมอบทุนฯ ได้รับความร่วมมือจากนักสังคมสงเคราะห์ ศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย กทม. ทั้ง 68 ศูนย์ เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกนักเรียนของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์บริการสาธารณสุขแต่ละแห่ง โดยการศึกษาข้อเท็จจริงด้วยการสัมภาษณ์ เยี่ยมบ้าน และสรุปประวัตินักเรียนที่เหมาะสมได้รับทุน เพื่อนำเสนอคณะกรรมการมูลนิธิฯ พิจารณาให้ความช่วยเหลือ ซึ่งหลังจากได้รับทุนสนับสนุนฯ แล้ว นักสังคมสงเคราะห์จะติดตามผลการเรียน และความประพฤติของนักเรียนที่ได้รับทุนฯ เพื่อขอรับการช่วยเหลือต่อเนื่องในปีต่อๆ ไป 
         
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครเห็นความสำคัญกับเด็กที่จะเติบโตเป็นกำลังสำคัญของชาติ จึงได้ให้โอกาสทางการศึกษาแก่เด็กทุกคนอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง โดยการสนับสนุนโครงการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมให้เด็กเป็นคนดีและคนเก่ง มีศักยภาพสามารถทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติต่อไป อย่างเช่นที่ผ่านมากรุงเทพมหานครได้ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาคเอกชน เพื่อนำเด็กนักเรียนในสังกัด ที่มีผลการเรียนไม่ดีเท่าที่ควร โดยนำไปทัศนศึกษาในต่างจังหวัดและต่างประเทศ เพื่อกระตุ้นและสร้างแรงผลักดันให้เด็กเหล่านั้นหันมาให้ความสนใจกับการเรียน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวประสบผลสำเร็จด้วยดี โดยเห็นได้จากผลการเรียนและพฤติกรรมของเด็กที่มีแนวโน้มที่ดีขึ้นหลังจากกลับมาจากทัศนศึกษา นอกจากนี้กรุงเทพมหานครยังได้ร่วมมือกับโรงเรียนสายอาชีวศึกษาในการรับเด็กนักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครเข้ามาศึกษาในสถาบันอาชีวศึกษาต่างๆ ตามความสนใจของเด็ก โอกาสนี้กรุงเทพมหานครขอขอบคุณมูลนิธิฯ ที่ช่วยสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร มาโดยตลอดระยะเวลา 57 ปี และหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องต่อไป และขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกคนที่ได้รับทุนฯ ในวันนี้ ขอให้ทุกคนตระหนักในหน้าที่โดยตั้งใจศึกษา พัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ และขอให้ประพฤติตนเป็นคนดีมีคุณธรรมตลอดไป 

-----------------------
 
จำนวนคนอ่าน 1576  คน
คุณเห็นด้วยหรือไม่
จำนวนคนโหวต 0 คน
เห็นด้วย  0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย  0  คน
0%
แสดงความคิดเห็น
** กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนถึงจะแสดงความคิดเห็นได้