image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวเด่น ประเด็นร้อน

คอนโดใหม่แปลงG เข้าอยู่แล้ว 238 ครัวเรือน

 

                (9 ก.ค. 61) เวลา 09.00 น. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมพิธีเปิดอาคารโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 1 ณ อาคารพักอาศัยแปลง G ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดอาคาร พร้อมทั้งมอบกุญแจห้องให้กับผู้แทนผู้ได้สิทธิเช่า พร้อมด้วย พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายไมตรี อินทุสุต ประธานกรรมการการเคหะแห่งชาติ ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่การเคหะแห่งชาติ ชาวชุมชนดินแดง รวมกว่า 400 คน ร่วมพิธี
 

กรุงเทพมหานคร ร่วมกับการเคหะแห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วย กองทัพบก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมธนารักษ์ หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ดำเนินโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง โดยร่วมกันพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านการอยู่อาศัยของประชาชนให้สอดคล้องกับหลักยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นหลัก ตามนโยบายของรัฐบาล ที่มีเป้าหมายให้คนไทยทุกคนมีที่อยู่อาศัยครบถ้วนทั่วประเทศภายในปี 2579 ทั้งนี้โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2543 จนถึงปัจจุบัน เป็นระยะเวลา 16 ปี ซึ่งได้พัฒนารูปแบบโครงการ จนได้รับความเห็นชอบให้จัดทำแผนแม่บทโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงในรัฐบาลปัจจุบัน เมื่อวันที่ 17 ส.ค. 59 เพื่อดำเนินการพัฒนาที่อยู่อาศัยทั้งโครงการ รวม 36 อาคาร 20,292 หน่วย การพัฒนาแบ่งเป็นรองรับผู้อยู่อาศัยเดิม จำนวน 6,546 หน่วย และรองรับผู้อยู่อาศัยใหม่ จำนวน 13,746 หน่วย ระยะเวลาดำเนินการรวม 8 ปี และอนุมัติดำเนินโครงการระยะที่ 1 อาคารพักอาศัยแปลง G สูง 28 ชั้น (รองรับผู้อยู่อาศัยเดิม อาคารแฟลตที่ 18-22) จำนวน 334 หน่วย โดยการเคหะแห่งชาติได้จัดสร้างขึ้นบริเวณหัวมุมถนนวิภาวดีรังสิตตัดกับถนนดินแดง เขตดินแดง มีกำหนดระยะเวลาสร้าง 18 เดือน ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเตรียมพื้นที่เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยเดิมย้ายเข้าอาศัย และสามารถขนย้ายเข้าอยู่อาศัยได้ตั้งแต่วันที่ 15 ก.ค.–22 ส.ค. 61 เป็นต้นไป โดยการเคหะแห่งชาติได้พิจารณาสิทธิการเช่าผู้อาศัยเดิมแฟลตที่ 18-22 เข้าอยู่อาศัยในอาคารพักอาศัยแปลง G จำนวน 238 ราย และมีผู้ไม่ประสงค์จะเข้าอยู่อาศัยในอาคารแปลง G จำนวน 45 ราย พร้อมรับค่าชดเชยสิทธิจำนวน 400,000 บาท 
 
สำหรับการขับเคลื่อนโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงระยะที่ 2, 3 และ 4 (รองรับผู้อยู่อาศัยเดิม) จำนวน 6,212 หน่วย ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร(คชก.) และการขออนุมัติโครงการ นอกจากนี้การดำเนินโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงระยะที่ 3 และ 4 (รองรับผู้อยู่อาศัยใหม่) จำนวน 13,746 หน่วย จะเป็นรูปแบบการให้เอกชนร่วมลงทุน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมนำเสนอคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติพิจารณา ก่อนนำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พิจารณาต่อไป 
 
                                               ---------------------------------------------------
 
จำนวนคนอ่าน 1440  คน
คุณเห็นด้วยหรือไม่
จำนวนคนโหวต 0 คน
เห็นด้วย  0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย  0  คน
0%
แสดงความคิดเห็น
** กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนถึงจะแสดงความคิดเห็นได้