image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวเด่น ประเด็นร้อน

 กรุงธนเหนือรวมพลังจิตอาสาพัฒนาคลองในพื้นที่                (9 ก.ค.61) เวลา 13.30 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานงานและติดตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประจำกลุ่มเขตการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตกลุ่มกรุงธนเหนือ ครั้งที่ 5/2561 เพื่อติดตามความคืบหน้าในการดำเนินงานตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในแต่ละพื้นที่เขต ซึ่งสอดคล้องตามวาระการพัฒนากรุงเทพมหานคร พ.ศ.2561 “Now Moving Forward ทำจริง เห็นผลจริง” ของ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยมีคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยผู้อำนวยการเขต ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตกลุ่มกรุงธนเหนือ ประกอบด้วย เขตคลองสาน จอมทอง ตลิ่งชัน ทวีวัฒนา ธนบุรี บางกอกน้อย บางกอกใหญ่ และเขตบางพลัด ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอรุณอมรินทร์ ชั้น 5 เขตบางกอกใหญ่
 
ทั้งนี้รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ติดตามความคืบหน้าการจัดกิจกรรมโครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ซึ่งแต่ละสำนักงานเขตจะกำหนดคลองในพื้นที่ สำนักงานเขตละ 5 คลอง เพื่อพัฒนาทำความสะอาด จัดเก็บขยะมูลฝอย กำจัดวัชพืช ผักตบชวา ขุดลอกคูคลอง ตัดแต่งกิ่งไม้ที่กีดขวางทางไหลของน้ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ เปิดทางน้ำไหลลงคูคลองได้อย่างรวดเร็ว เป็นการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ฝน ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ นอกจากนี้ให้สำนักงานเขตเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบาย "Now ทำจริง เห็นผลจริง" การซ่อมแซมและติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างริมทางเท้าและในสวนสาธารณะ รวมทั้งจุดเสี่ยงในพื้นที่เขต ตามโครงการกรุงเทพมหานครเมืองสว่าง เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ทั้งนี้กลุ่มเขตกรุงธนเหนือกำหนดประชุมคณะกรรมการประสานงานและติดตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อติดตามความคืบหน้าในการดำเนินงานตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครั้งต่อไป ณ สำนักงานเขตจอมทอง
 
----- (จิรัฐคม...สปส.รายงาน)
 
จำนวนคนอ่าน 1382  คน
คุณเห็นด้วยหรือไม่
จำนวนคนโหวต 0 คน
เห็นด้วย  0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย  0  คน
0%
แสดงความคิดเห็น
** กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนถึงจะแสดงความคิดเห็นได้