image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวเด่น ประเด็นร้อน

 สปภ.จัดแข่งขันทักษะดับเพลิง 61 โชว์ศักยภาพกู้ภัย กทม.


 


                (9 ก.ค.61) เวลา 08.00 น. นายวันชัย ถนอมศักดิ์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันทักษะการดับเพลิงและกู้ภัย ประจำปี 2561 ตามโครงการส่งเสริมฝึกทักษะการแข่งขันการดับเพลิงและกู้ภัย สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมี ผู้บริหาร บุคลากรของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น)  
 
 

สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กำหนดจัดการแข่งขันทักษะการดับเพลิงและกู้ภัย ประจำปี 2561 ตามโครงการส่งเสริมฝึกทักษะการแข่งขันการดับเพลิงและกู้ภัย สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงได้มีโอกาสจัดกิจกรรมนำเสนอเทคนิค วิธีการ ความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานดับเพลิงและกู้ภัย โดยมีการแข่งขันเพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาสมรรถนะด้านร่างกายและจิตใจในการประกอบอาชีพ ส่งเสริมความสามัคคี และเป็นการเตรียมความพร้อมของบุคลากรที่ปฏิบัติงานภาคสนาม ณ ที่เกิดภัย  ให้สามารถรองรับเหตุการณ์สาธารณภัยที่มีแนวโน้มจะเกิดขึ้นได้ ภายในงานจะมีการแข่งขันทักษะการดับเพลิงและกู้ภัย 8 ประเภท ได้แก่ การแข่งขันดับเพลิงแกร่ง การแข่งขันวิ่งพลัดทีมดับเพลิง การแข่งขันการใช้รถกู้ภัยขับเคลื่อน 4 ล้อ การแข่งขันดับเพลิงในที่สูง การแข่งขันทักษะทีมกู้ภัย การแข่งขันทีมกู้ภัยในที่อับอากาศ การแข่งขันทีมค้นหา และการแข่งขันทีมผจญเพลิง ซึ่งจะมีพิธีมอบถ้วยและเหรียญรางวัลให้แก่ผู้ชนะการแข่งขันแต่ละประเภท ในเวลา 15.30 น. สำหรับทีมตัวแทนที่เข้าร่วมการแข่งขันเป็นทีมจากกองปฏิบัติการดับเพลิง 1-4 จำนวนประเภทละ 4 ทีม รวม 32 ทีม เจ้าหน้าที่ 136 นาย 
 
   
 
รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า การจัดการแข่งขันทักษะการดับเพลิงและกู้ภัย ประจำปี 2561 ครั้งนี้ ถือเป็นการแสดงศักยภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อให้ประชาชนได้เห็นถึงสมรรถนะของอุปกรณ์ เครื่องมือ ความสามารถของเจ้าหน้าที่ที่พร้อมปกป้องดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของชาวกรุงเทพฯ ทั้งนี้ความสำเร็จของการดับเพลิงและกู้ภัยไม่ใช่เพียงการมีเจ้าหน้าที่ที่มีทักษะและความชำนาญเท่านั้น การรู้จักทำงานร่วมกันเป็นทีมยังเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ภารกิจลุล่วงไปได้ ซึ่งจะเห็นได้จากภารกิจช่วยเหลือทีมหมูป่าอคาเดมี่ที่ จ.เชียงราย ซึ่งเป็นการรวมพลผู้ที่มีทักษะเชี่ยวชาญ และกรุงเทพมหานครได้ส่งทีมเจ้าหน้าที่พร้อมอุปกรณ์ไปสนับสนุนภารกิจดังกล่าวด้วย การสามารถช่วยเหลือเด็กได้เป็นสิ่งแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของผลสัมฤทธิ์ของการกู้ภัยที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริง 
 
—————
 
จำนวนคนอ่าน 1399  คน
คุณเห็นด้วยหรือไม่
จำนวนคนโหวต 0 คน
เห็นด้วย  0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย  0  คน
0%
แสดงความคิดเห็น
** กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนถึงจะแสดงความคิดเห็นได้