image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวเด่น ประเด็นร้อน

 ปรับปรุงหอพักเก่า รพ.สิรินธร ให้ผู้สูงอายุพักพิง                (9 ก.ค.61) เวลา 10.00 น. : นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการบ้านพักผู้สูงอายุโรงพยาบาลสิรินธร  โดยมี ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักการแพทย์  ผู้บริหารสำนักอนามัย ผู้บริหารสำนักพัฒนาสังคม ผู้บริหารโรงพยาบาลสิรินธร ผู้บริหารเขตประเวศ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ ณ โรงพยาบาลสิรินธร เขตประเวศ
 
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า วันนี้เป็นการลงพื้นที่สำรวจอาคารหอพักนักศึกษาแพทย์ 8 ชั้น ภายในโรงพยาบาลสิรินธร เพื่อหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการปรับปรุงเป็นบ้านพักผู้สูงอายุโรงพยาบาลสิรินธร ซึ่งปัจจุบันอาคารดังกล่าวไม่ได้ใช้งานแล้ว โดยได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการปรับปรุงอาคารทั้งในส่วนของห้องพัก ห้องน้ำ ทางเดิน บันได ลิฟต์ ระบบไฟฟ้า ประปา รวมทั้งติดตั้งกล้องวงจรปิด(CCTV) เพิ่มเติม เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ รวมถึงการจัดสรรเจ้าหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ อาคารดังกล่าวมีความสูง 8 ชั้น แต่ละชั้นมีห้องพัก 4 ห้อง หากดำเนินการปรับปรุงแล้วเสร็จ จะสามารถรองรับและให้บริการผู้สูงอายุได้ 5-60 คน โดยในระยะแรกจะเปิดให้บริการผู้สูงอายุที่สามารถดูแลตนเองได้ก่อน(สุขภาพแข็งแรง) จากนั้นจะขยายระดับการให้บริการแก่ผู้สูงอายุที่ต้องได้รับการดูแลและผู้สูงอายุที่ติดเตียงต่อไป
 
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวต่อว่า นอกจากนี้  กรุงเทพมหานครมีแผนดำเนินการโครงการบ้านพักผู้สูงอายุโรงพยาบาลสิรินธรในระยะยาว เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของกลุ่มผู้สูงอายุให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด โดยจะใช้พื้นที่บางส่วนภายในสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด “บ้านพิชิตใจ” ซึ่งมีพื้นที่กว่า 25 ไร่ สามารถใช้พื้นที่ให้เป็นประโยชน์ได้ อีกทั้งอยู่ใกล้เคียงกับโรงพยาบาลสิรินธร ทำให้มีความสะดวกในการดูแลจัดบริการทางการแพทย์ โดยจะพัฒนาปรับปรุงและสร้างเป็นบ้านพักผู้สูงอายุเพิ่มเติม ให้สามารถให้บริการผู้สูงอายุได้ทุกกลุ่มและครบวงจร ทั้งบริการ แบบไป-กลับ พักค้าง หรือผู้สูงอายุติดเตียง เพื่อรองรับจำนวนผู้สูงอายุที่เพิ่มมากขึ้นในอนาคต
 
———————-
 
จำนวนคนอ่าน 904  คน
คุณเห็นด้วยหรือไม่
จำนวนคนโหวต 0 คน
เห็นด้วย  0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย  0  คน
0%
แสดงความคิดเห็น
** กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนถึงจะแสดงความคิดเห็นได้