image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวเด่น ประเด็นร้อน

ฟุตบอลสตูร์เชอร์คัพ สานสัมพันธ์ กทม.กับ ออสเตอร์ซุนด์ แน่นแฟ้นขึ้น                 (5 ก.ค.61) เวลา 19.00 น. (ตามเวลาท้องถิ่นราชอาณาจักรสวีเดน) นายภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ ปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นางสาวฐานิตา  แพร่วานิชย์  ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา  นายเกรียงไกร  จงเจริญ  รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา  นายชัยวัฒน์  ชูชนะ  เลขานุการสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ร่วมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม   และเยี่ยมชมที่ทำการเทศบาลเมืองออสเตอร์ซุนด์ โดยมี รองนายกเทศมนตรีเมือง พร้อมคณะผู้บริหารเมืองออสเตอร์ซุนด์ และประธานการจัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนนานาชาติ  สตูร์เชอร์คัพ ประจำปี 2561 ให้การต้อนรับ พร้อมร่วมรับประทานอาหารค่ำ เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ในโอกาสผู้บริหารกรุงเทพมหานครนำทีมฟุตบอลเยาวชนกรุงเทพมหานครเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนนานาชาติ  สตูร์เชอร์คัพ ณ ราชอาณาจักรสวีเดน ประจำปี 2561
  
กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการศึกษา ได้จัดส่งนักกีฬาเยาวชนกรุงเทพมหานครเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนนานาชาติสตูร์เชอร์คัพ ณ ราชอาณาจักรสวีเดน อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 เป็นต้นมา เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะให้นักเรียนกรุงเทพมหานคร และส่งเสริมโอกาสการได้รับประสบการณ์ตรงในการเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลในระดับนานาชาติ  ซึ่งปีนี้ได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 30 มิ.ย. - 11 ก.ค. 2561 จำนวน 3 ทีม ได้แก่ รุ่นอายุ 12 ปีชาย รุ่นอายุ 13 ปีหญิง และ 14 ปีหญิง
 
————-
 
จำนวนคนอ่าน 1244  คน
คุณเห็นด้วยหรือไม่
จำนวนคนโหวต 0 คน
เห็นด้วย  0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย  0  คน
0%
แสดงความคิดเห็น
** กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนถึงจะแสดงความคิดเห็นได้