image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวเด่น ประเด็นร้อน

จี้ผู้เกี่ยวข้องแก้ปัญหาจากการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียวใน 10 วัน                (5 ก.ค.61) เวลา 10.00 น. : นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางแก้ปัญหาผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวพื้นที่จตุจักร โดยมี นายสมพงษ์ เวียงแก้ว รองปลัดกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักการโยธา ผู้บริหารสำนักการระบายน้ำ ผู้บริหารเขตจตุจักร ผู้แทนการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ผู้แทนบริษัท อิตาเลียนไทย ดิเวล๊อปเมนต์ จำกัด(มหาชน) และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องสุทัศน์ ศาลาว่าการกทม.(เสาชิงช้า)
 
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า วันนี้กรุงเทพมหานครได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว อาทิ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย และบริษัท อิตาเลียนไทย ดิเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้าง ร่วมประชุมแนวทางการแก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้นจากโครงการก่อสร้างฯ ซึ่งในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมากรุงเทพมหานครได้มีการประชุมขอความร่วมมือจากบริษัทผู้รับจ้างในการดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวแล้ว ทั้งในส่วนของการขอคืนพื้นผิวจราจรบางส่วนที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ การเชื่อมท่อระบายน้ำของ กทม. ในพื้นที่เขตก่อสร้าง และการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ อาทิ ทางเท้าและเกาะกลางถนน เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน แต่พบว่าบริษัทผู้รับจ้างไม่ดำเนินการตามที่ กทม. ขอความร่วมมือ หรือหากมีการดำเนินการก็แก้ไขน้อยมาก ไม่เสร็จสมบูรณ์ วันนี้จึงเชิญตัวแทนทั้งสองบริษัทมาประชุมทำความเข้าใจและหาทางออกร่วมกันเพื่อลดผลกระทบที่เกิดกับประชาชนให้ได้มากที่สุด โดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักการโยธา สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขตจตุจักร และสำนักงานเขตบางเขน ประสานข้อมูลบริษัทผู้รับจ้างและสำรวจแนวพื้นที่ก่อสร้างว่ามีจุดใดบ้างที่จะต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข โดยให้เวลาในการดำเนินการแก้ไขปัญหา 10 วัน โดยในวันที่ 15 ก.ค.61 จะลงพื้นที่เพื่อตรวจความเรียบร้อย ซึ่งหากบริษัทผู้รับจ้างยังนิ่งเฉยหรือไม่ดำเนินการให้เรียบร้อย ก็จะหามาตรการในการดำเนินการกับบริษัทผู้รับจ้างโดยพิจารณาจากเบาไปหาหนัก ตามขั้นตอน อาทิ การปรับหรือระงับการก่อสร้าง ตามสัญญาในการขออนุญาตก่อสร้าง 
 
 —————- (อรรจน์ชญาณ์ สปส./ชลิตา นศ.ฝึกงาน รายงาน)
 
จำนวนคนอ่าน 1375  คน
คุณเห็นด้วยหรือไม่
จำนวนคนโหวต 0 คน
เห็นด้วย  0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย  0  คน
0%
แสดงความคิดเห็น
** กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนถึงจะแสดงความคิดเห็นได้