image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวเด่น ประเด็นร้อน

 ตอกเสาเข็มเขื่อนคลองลาดพร้าวได้แล้ว 22,619 ต้น


 
 
                นายสมพงษ์ เวียงแก้ว รองปลัดกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างเขื่อนค.ส.ล.คลองลาดพร้าว โดยลงเรือตรวจตั้งแต่ท่าเรือใต้ทางด่วนถนนประดิษฐ์มนูธรรม เขตวังทองหลาง จนถึงประตูระบายน้ำคลองสองสายใต้ เขตสายไหม ซึ่งเป็นไปตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ยุทธศาสตร์ “มหานครปลอดภัย” เพื่อให้ประชาชนกรุงเทพมหานครได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี ปลอดมลพิษ มีมาตรการบริหารจัดการน้ำเสียอย่างเหมาะสม ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำ โดยมี นางสาววนิดา เจียงไพศาลกุล ผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขตในพื้นที่โครงการ ฝ่ายความมั่นคง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและร่วมลงพื้นที่
 
         
โครงการก่อสร้างเขื่อนค.ส.ล.คลองลาดพร้าว เป็นโครงการสำคัญของรัฐบาลในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีความยาวทั้งหมดประมาณ 45.3 กม. ครอบคลุมพื้นที่ 8 สำนักงานเขต ได้แก่ เขตวังทองหลาง ห้วยขวาง ลาดพร้าว จตุจักร บางเขน หลักสี่ สายไหม และเขตดอนเมือง ทั้งนี้โครงการก่อสร้างเขื่อนค.ส.ล.คลองลาดพร้าว มีบ้านเรือนประชาชนที่อยู่ในแนวพื้นที่โครงการก่อสร้างเขื่อนทั้งหมด 3,676 หลัง โดยยินยอมเข้าร่วมโครงการ 3,086 หลัง ไม่ยินยอมเข้าร่วมโครงการ 503 หลัง และข้อมูลยังไม่ชัดเจน 87 หลัง ขณะนี้สามารถดำเนินการรื้อย้ายบ้านได้แล้ว 1,216 หลัง ส่วนที่ยังไม่ได้รื้อย้ายอีก 1,870 หลัง อยู่ในขั้นตอนการก่อสร้างบ้านมั่นคง จึงยังไม่สามารถรื้อย้ายออกจากพื้นที่ได้ สำหรับพื้นที่โครงการก่อสร้างที่ส่งมอบแล้ว ความยาว 22,350 ม. และพื้นที่โครงการก่อสร้างที่ยังไม่ได้ส่งมอบ ความยาว 22,951 ม. ปัจจุบันสามารถดำเนินการตอกเสาเข็มได้ทั้งหมด 22,619 ต้น จากทั้งหมด 60,000 ต้น คิดเป็น 37.70% ความยาวเขื่อนที่ตอกเสาเข็มได้ 17.26 กม. ผลงานทั้งโครงการคืบหน้า 29.70% ส่วนแผนงานโดยรวมทั้งโครงการ 75% 
 
 
           
ทั้งนี้รองปลัดกรุงเทพมหานครได้มอบหมายให้สำนักงานเขตในพื้นที่โครงการก่อสร้างเขื่อนค.ส.ล.คลองลาดพร้าว ลงพื้นที่สร้างความเข้าใจกับประชาชน ให้เห็นถึงความสำคัญของส่วนรวมและประโยชน์ที่จะได้รับจากโครงการดังกล่าว โดยขอความร่วมมือในการรื้อย้ายบ้านเรือนที่รุกล้ำแนวพื้นที่โครงการ ซึ่งที่ผ่านมาประชาชนส่วนใหญ่ยินยอมเข้าร่วมโครงการและให้ความร่วมมือในการรื้อย้ายออกไป นอกจากนี้มอบหมายให้สำนักการระบายน้ำติดตามโครงการก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนกำชับผู้รับจ้างให้เร่งดำเนินการตอกเสาเข็มในพื้นที่โครงการก่อสร้างที่ส่งมอบและรื้อย้ายบ้านรุกล้ำออกไปแล้ว เพื่อให้โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จโดยเร็วเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ เมื่อโครงการก่อสร้างเขื่อนค.ส.ล.คลองลาดพร้าวแล้วเสร็จ จะช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา รวมถึงเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนริมคลองลาดพร้าวให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
 
 
 
 

---------------------- (จิรัฐคม...สปส./ชารินีย์/อภิชยา...นศ.ฝึกงาน รายงาน)
 
จำนวนคนอ่าน 1392  คน
คุณเห็นด้วยหรือไม่
จำนวนคนโหวต 0 คน
เห็นด้วย  0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย  0  คน
0%
แสดงความคิดเห็น
** กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนถึงจะแสดงความคิดเห็นได้