image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวเด่น ประเด็นร้อน

 เชื่อมเเล้ว “CCTV Network พญาไท” เพิ่มความปลอดภัยบนถนนพหลโยธิน                (3 ก.ค.61) เวลา 09:30 น.: นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ “CCTV network เขตพญาไท” เพื่อเพิ่มมาตรการความปลอดภัยบนถนนพหลโยธิน ให้เป็นพื้นที่  Safety zone พร้อมรับมอบเงินสนับสนุนจำนวน 1,450,000 บาท และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ภาคีเครือข่ายชาวพหลโยธิน โดยมี นางสุวรรณา จุ่งรุ่งเรือง นายสมพงษ์ เวียงเเก้ว รองปลัดกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร นางพวงเพ็ญ ชื่นค้า ผู้อำนวยการเขตพญาไท ผู้บริหารเขตพญา ภาคีเครือข่ายชาวพหลโยธิน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี ณ อาคารPearl Bangkok ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท 
 
 
 
โครงการ “CCTV Network” เขตพญาไทเป็นความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานครและภาคีเครือข่ายชาวพหลโยธิน เพื่อเพิ่มมาตรการความปลอดภัยในชีวิตเเละทรัพย์สินของประชาชน บนถนนพหลโยธิน โดยการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังความปลอดภัย 24 ชั่วโมง ด้วยการเชื่อมโยงสัญญาณกล้อง CCTV  ที่ติดตั้งอยู่หน้าอาคารของหน่วยงาน เเละเอกชนไปยังศูนย์ “Phayathai District CCTV Network Center” ที่ตั้งอยู่ ณ สำนักงานเขตพญาไท เเละสถานีตำรวจนครบาลบางซื่อ เพื่อเพิ่มความสามารถในการดูเเลคนกรุงเทพฯ อย่างรอบด้าน และเป็นศูนย์ข้อมูลเชื่อมโยงเทคโนโลยีการเฝ้าระวังความปลอดภัยโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม ซึ่งในวันนี้ได้ดำเนินการเชื่อมสัญญาณจากซอยพหลโยธิน2 ถึงซอยพหลโยธิน 7 ทั้ง 2 ฝั่งระยะทางฝั่งละ 750 เมตร รวมเป็น 1.5 กิโลเมตร โดยเชื่อมโยงสัญญาณกล้อง CCTV จาก 10 อาคารภาคินเครือข่ายชาวพหลโยธินจำนวน 23 กล้อง ประกอบด้วย 1. อาคาร I.B.M 2. โชว์รูมโตโยต้าวรจักรยนต์สาขาพหลโยธิน 3. บริษัทสยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จำกัด มหาชน 4. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 5. บริษัท เบคไทย จำกัด 6. อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก (PEARL Bangkok) 7. บริษัทเบนซ์ ราชครู จำกัด 8. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย 9. อาคารปิยะวรรณ 10.โครงการสนั่นนภา  
 ทั้งนี้ การดำเนินการทั้งโครงการแบ่งเป็น 4 ระยะ ดังนี้ ระยะที่ 1 จากคลองสามเสน ถึงซอยพหลโยธิน 2 ระยะทาง 1,100 เมตร ระยะที่2 จากซอยพหลโยธิน 2 ถึงซอยพหลโยธิน 7 ระยะทาง 750 เมตร ระยะที่ 3 จากซอยพหลโยธิน7 ถึงสี่เเยกสะพานควาย ระยะทาง 950 เมตร และระยะที่4 จากสี่เเยกสะพานควาย ถึงคลองบางซื่อ ระยะทาง 800 เมตร ซึ่งจะขยายผลดำเนินการในพื้นที่ส่วนที่เหลือตามลำดับต่อไป 
 
รองผู้ว่ากรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานคร มีความมุ่งมั่นที่จะเพิ่มความสามารถในการดูแลคนกรุงเทพ อย่างรอบด้านด้วยการรวมศูนย์ข้อมูลและเชื่อมโยงเทคโนโลยีการเฝ้าระวังความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินพร้อมบริหารจัดการและแก้ไขเหตุการณ์ทันท่วงที เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยบรูณาการวิสัยทัศน์ประเทศไทย 4.0 แผนพัฒนากรุงเทพ ระยะ20ปี ระยะที่2 ผนวกรวมกับกลไกความเคลื่อนไหวของโลกที่รุดหน้าไปอย่างไม่หยุดยั้ง เกิดเป็นนโยบาย NOW ภายใต้แนวคิด "ทำจริง เห็นผลจริง" ตั้งแต่นโยบายขั้นพื้นฐานอย่างเรื่องความสะอาด ความสะดวกสบาย ความปลอดภัย ไปจนถึงเรื่องคุณภาพชีวิตที่ดี พร้อมเปิดรับความคิดเห็นจากประชาชนเพื่อนำข้อบกพร่องและข้อเสนอแนะ เพื่อหาทางแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วที่สุดเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของเมืองและประชาชนอย่างสมบูรณ์  ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณประชาชนในพื้นที่เขตพญาไท ที่ร่วมเป็นภาคีเครือข่ายชาวพหลโยธิน และร่วมดำเนินการโครงการในครั้งนี้ รวมทั้งขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องที่เป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองแห่งความปลอดภัย สะดวกสบายและน่าอยู่อย่างแท้จริง ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครจะได้นำโครงการ “CCTV network เขตพญาไท”เป็นโครงการต้นเเบบแห่งการมีส่วนร่วมพัฒนาพื้นที่อย่างเข้มแข็ง ขยายผลไปยังพื้นที่อื่นของกรุงเทพมหานครต่อไป 
 
——————-
 
จำนวนคนอ่าน 1188  คน
คุณเห็นด้วยหรือไม่
จำนวนคนโหวต 0 คน
เห็นด้วย  0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย  0  คน
0%
แสดงความคิดเห็น
** กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนถึงจะแสดงความคิดเห็นได้