image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวเด่น ประเด็นร้อน

 กทม. พร้อมจับมือเนเธอร์แลนด์แก้ปัญหาน้ำท่วมและการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในพื้นที่                 (3 ก.ค. 61) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้การต้อนรับ นายเกส ปีเตอร์ ราเดอ เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทย และนางสาวเคนซา ทาร์คาต รองหัวหน้าแผนกเศรษฐกิจและการเมือง เข้าเยี่ยมคาราวะในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่เมื่อวันที่ 19 มี.ค. 61 พร้อมทั้งหารือเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานครกับราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ในการจัดการน้ำ ขยะ และสิ่งแวดล้อม โดยมีคณะที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องอมรพิมาน ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) 
 
 
 
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ประเทศไทยกับราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์มีความสัมพันธ์กันอย่างดีมายาวนานถึง 417 ปี ทั้งด้านราชวงศ์ และประชาชนที่มีการติดต่อเรื่องการค้าขายมาโดยตลอด สำหรับราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์เป็นประเทศที่มีพื้นที่อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลแต่มีการบริหารจัดการน้ำเป็นอย่างดี ไม่ให้น้ำเข้ามาท่วมในประเทศได้ ซึ่งคาดว่าในปลายปีนี้จะมีบุคลากรของกรุงเทพมหานครเดินทางไปยังราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์เพื่อศึกษาและนำแนวทางการบริหารจัดการน้ำของราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์มาเป็นต้นแบบในการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่กรุงเทพฯ ต่อไป ส่วนด้านการลดพลาสติกนั้น ขณะนี้กรุงเทพมหานครได้มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชนในการลดการใช้พลาสติกอย่างต่อเนื่อง และถือเป็นนิมิตหมายที่ดีที่ท่านเอกอัครราชทูตฯ ได้เดินทางมาประจำประเทศไทย ซึ่งกรุงเทพมหานครพร้อมให้การสนับสนุนการทำงานของสถานทูตเนเธอร์แลนด์ 
  ด้านเอกอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์ กล่าวว่า ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์และกรุงเทพมหานครประสบกับความเสี่ยงเช่นเดียวกันในเรื่องน้ำท่วม เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่อยู่ใกล้แม่น้ำ และพื้นที่ 26% ของเนเธอร์แลนด์ก็อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเล ที่ผ่านมาเนเธอร์แลนด์ได้ต่อสู้กับภัยพิบัติในเรื่องน้ำมาอย่างยาวนานหลายร้อยปี เมื่อเดือน พ.ย. 59 ได้มีผู้เชี่ยวชาญด้านภัยพิบัติน้ำของเนเธอร์แลนด์เดินทางมายังประเทศไทยเพื่อแบ่งปันประสบการณ์ในการปรับตัวหรือเตรียมการป้องกันน้ำท่วม โดยคณะผู้เชี่ยวชาญด้านภัยพิบัติน้ำของเนเธอร์แลนด์ได้มีคำแนะนำหลายประการ ที่สำคัญคือการปรับปรุงแผนแม่บทป้องกันน้ำท่วม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการระบายน้ำของกรุงเทพมหานคร ซึ่งทางเนเธอร์แลนด์ยินดีให้การสนับสนุน ในโอกาสนี้ทางเนเธอร์แลนด์ได้นำรายงานสรุปของคณะผู้เชี่ยวชาญด้านภัยพิบัติน้ำของเนเธอร์แลนด์ที่ได้เดินทางมาประเทศไทยเมื่อเดือน พ.ย. 59 มามอบให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครด้วย  
 
 

ทั้งนี้ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์มีแนวคิดหลายอย่างในการอยู่ร่วมกันกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน มีแผนดำเนินการที่จะเป็นตัวอย่างด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เช่น ในสถานทูตมีการติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา มีการใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้าเป็นรถประจำตำแหน่งของทูต และมีการคัดแยกขยะในสถานทูต นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญต่อการลดใช้พลาสติกในประเทศไทย ซึ่งทางสถานทูตเนเธอร์แลนด์ได้ประสานความร่วมมือไปยังหน่วยงานภาคเอกชนในประเทศไทยและราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ในการจัดกิจกรรมรณรงค์ลดใช้พลาสติกหรือการนำพลาสติกกลับมาใช้ใหม่อย่างรู้คุณค่าภายในครึ่งปีต่อจากนี้ และขอเชิญชวนกรุงเทพมหานครเข้าร่วมกิจกรรมที่จะจัดขึ้นต่อไปด้วย 
 
         -------------------------  (พัทธนันท์...สปส. รายงาน)
 
จำนวนคนอ่าน 1300  คน
คุณเห็นด้วยหรือไม่
จำนวนคนโหวต 0 คน
เห็นด้วย  0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย  0  คน
0%
แสดงความคิดเห็น
** กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนถึงจะแสดงความคิดเห็นได้