image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวเด่น ประเด็นร้อน

 เนรมิตพื้นที่สีเขียวเพิ่ม 2 สวนสาธารณะขนาดใหญ่ย่านฝั่งธนบุรี                (2 ก.ค.61) เวลา 15.00 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ (บางบอน) เขตบางบอน และโครงการก่อสร้างสวนสาธารณะบริเวณซอยเพชรเกษม 69 (สวนจำปี) เขตบางแค ซึ่งเป็นโครงการตามวาระการพัฒนากรุงเทพมหานคร พ.ศ.2561 “Now Moving Forward ทำจริง เห็นผลจริง” ของ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ภายใต้กรอบการทำงาน 200 วัน ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ยุทธศาสตร์ “มหานครสีเขียว สะดวกสบาย” ที่มีเป้าหมายให้กรุงเทพมหานครมีพื้นที่สีเขียวกระจายครอบคลุมทั่วมุมเมือง ประชาชนได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี มีวิถีชีวิตใกล้ชิดกับธรรมชาติ โดยมีนางวัลยา วัฒนรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม นางสาววนิดา เจียงไพศาลกุล ผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักการโยธา สำนักงานเขตบางแค และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่
 
 

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินโครงการก่อสร้างสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ (บางบอน) บนพื้นที่ของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ โดยได้นำโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จำนวน 9 โครงการ มาเป็นแนวคิดหลักในการออกแบบสวนโดยใช้ชื่อว่า สวน 9 เนิน เดินตามรอยพ่อ ผลงานที่ทำได้ ประกอบด้วย สถานีสูบน้ำ ระบบรดน้ำต้นไม้ สนามกีฬา สนามเด็กเล่น ระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายนอก อาคารทางเข้า สุขาสาธารณะ อาคารซ่อมบำรุง อาคารนิทรรศการ อาคารเรียน ทางเดิน-วิ่ง และทางจักรยาน ปลูกต้นไม้ ขณะนี้ผลงานการก่อสร้างโดยรวมแล้วเสร็จ 94% คาดว่าโครงการก่อสร้างสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ 7 รอบ (บางบอน) จะแล้วเสร็จพร้อมเปิดให้บริการประชาชนในเดือนสค.61 ส่วนโครงการก่อสร้างสวนสาธารณะบริเวณซอยเพชรเกษม 69 (สวนจำปี) เขตบางแค เริ่มดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่ปลายปี 59 ผลงานที่ทำได้ ประกอบด้วย ก่อสร้างรั้วรอบโครงการ วงเวียนทางเข้า สนามกีฬา สนามเด็กเล่น สะพานเกาะลอย สำนักงานและสุขา สุขาสาธารณะ Dog Park ระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายนอก สะพานข้ามคูน้ำ ลานจอดรถ ศาลาพักผ่อน เขื่อนรอบสระน้ำ ทางเดิน-วิ่ง และทางจักรยาน ปูหญ้า ปลูกต้นไม้ ขณะนี้ผลงานโดยรวมคืบหน้าแล้ว 57% คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือนก.ย.61
 

ทั้งนี้รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มอบหมายให้สำนักสิ่งแวดล้อมติดตามโครงการก่อสร้างดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งให้คำแนะนำแก่ผู้รับจ้างในการปรับแผนการดำเนินงาน การแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆที่ส่งผลกระทบต่อโครงการ การตัดเนื้องานบางส่วนที่ไม่จำเป็นออกไป รวมถึงแบ่งการทำงานออกเป็นส่วนๆ เพื่อให้โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จเร็วขึ้น นอกจากนี้ได้มอบหมายให้สำนักการโยธาดำเนินการปรับปรุงถนนทางเข้าโครงการโดยปรับปรุงพื้นผิวจราจรเป็นถนนแอสฟัลท์ เมื่อโครงการก่อสร้างสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ (บางบอน) และโครงการก่อสร้างสวนสาธารณะบริเวณซอยเพชรเกษม 69 (สวนจำปี) แล้วเสร็จ จะเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ฝั่งธนบุรีและพื้นที่ใกล้เคียง ประชาชนได้มีสถานที่สำหรับพักผ่อน ออกกำลังกาย และใช้เวลาว่างในการทำกิจกรรมร่วมกันกับครอบครัว ท่ามกลางธรรมชาติโอบล้อมด้วยบึงน้ำและต้นไม้นานาพันธุ์ สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีด้วยบรรยากาศที่ร่มรื่นสวยงาม
 
----- (จิรัฐคม...สปส.รายงาน)
 
จำนวนคนอ่าน 1043  คน
คุณเห็นด้วยหรือไม่
จำนวนคนโหวต 0 คน
เห็นด้วย  0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย  0  คน
0%
แสดงความคิดเห็น
** กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนถึงจะแสดงความคิดเห็นได้