image
Main Menu
BANGKOK
Hot News

  มอบเงินสงเคราะห์แก่ทายาทผู้ปฏิบัติหน้าที่พลเมืองดีจนเสียชีวิต 2 ราย                (6 มิ.ย.61) เวลา 13.45 น. : นายวันชัย ถนอมศักดิ์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีมอบเงินสงเคราะห์ให้กับผู้ประสบภัยหรือทายาทประชาชนผู้ปฏิบัติหน้าที่พลเมืองดีที่ได้ประกอบคุณงามความดีจนเสียชีวิตในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 2 ราย ตาม พ.ร.บ.สงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือราชการการปฏิบัติงานของชาติ การปฏิบัติตามหน้าที่มนุษยธรรม พ.ศ.2543 โดยมี ผู้บริหารสำนักการคลัง ผู้บริหารเขตธนบุรี เขตลาดพร้าว และนางญาณี แสงศรีชัย รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ร่วมเป็นสักขีพยาน  ณ ห้องเจ้าพระยา ศาลาว่าการกทม.(เสาชิงช้า) 
 
กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการคลัง และกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ได้มอบเงินสงเคราะห์ฯ ให้กับทายาทของประชาชนในกรุงเทพมหานครที่ทำหน้าที่พลเมืองดีเข้าช่วยเหลือผู้ประสบเหตุจนตนเองเสียชีวิต ตาม พ.ร.บ.สงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือราชการการปฏิบัติงานของชาติ การปฏิบัติตามหน้าที่มนุษยธรรม พ.ศ.2543 ซึ่งพระราชบัญญัติดังกล่าว มีเจตนารมณ์ที่จะสะท้อนให้เห็นว่าการช่วยเหลือราชการมิใช่หน้าที่ของข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่เพียงฝ่ายเดียว โดยประชาชนทั่วไปก็มีหน้าที่ช่วยเหลือราชการหรือปฏิบัติงานของชาติได้เช่นเดียวกัน และหากประชาชนได้เสียสละทำหน้าที่ข่วยเหลือราชการได้รับอันตราย เจ็บป่วยหรือเสียชีวิต ภาครัฐก็มิทอดทิ้ง แต่จะยื่นมือเข้าช่วยเหลือเพื่อตอบแทนการทำความดี โดยวันนี้ได้เป็นการตอบแทนความดีของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 2 ราย ได้แก่ นายเกียรติศักดิ์ สุรินทร์ ราษฎรเขตธนบุรี เสียชีวิตจากประสบอุบัติเหตุถูกรถรับจ้างสาธารณะเฉี่ยวชน ขณะช่วยเหลือรถยนต์ที่จอดเสียอยู่บนสะพานข้ามแยกตากสิน เขตธนบุรี เมื่อวันที่ 26 มี.ค.59 โดยมอบเงินสงเคราะห์ให้แก่ทายาท ด.ญ.นพภัสสร สุรินทร์(บุตร) นางสาวรุ่งนภา ธนสารสกุล(ภรรยา) จำนวน 250,200 บาท และ นายโกศล ตองย่อกลาง ราษฎรเขตลาดพร้าว เสียชีวิตจากถูกยิงด้วยอาวุธปืน จากการเข้าไปช่วยเหลือนายเกียรติศักดิ์ จิรังกุล ถูกกลุ่มวัยรุ่นรุมทำร้าย เมื่อวันที่ 20 เม.ย.59 มอบเงินสงเคราะห์ให้แก่ทายาท นางอารยา ตองย่อกลาง(ภรรยา) ด.ญ.เบญญทิพย์ ตองย่อกลาง ด.ช.ธนกฤติ ตองย่อกลาง(บุตร) จำนวน 250,200 บาท
รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ปัจจุบันมีพลเมืองดีที่ช่วยเหลือสังคมจนบางครั้งตนเองต้องได้รับอันตราย บาดเจ็บ พิการหรือสูญเสียชีวิต จากการเป็นพลเมืองดี รัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการช่วยเหลือพลเมืองดีที่ช่วยเหลือสังคม จนได้รับอันตราย บาดเจ็บ พิการ หรือสูญเสียชีวิต โดยให้การช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยหรือทายาทผู้ทำความดี โดยกำหนดให้ผู้ประสบภัยหรือทายาทยื่นเรื่องขอรับเงินช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ผ่านสำนักงานเขตท้องที่เกิดเหตุ กรุงเทพมหานครและทายาทของผู้ประสบภัยขอขอบคุณรัฐบาล ผ่านกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ที่ได้เล็งเห็นถึงความเสียสละของผู้ที่ช่วยเหลือราชการ การปฏิบัติงานของชาติกรือการปฏิบัติตามหน้าที่มนุษยธรรมจนต้องได้รับอันตราย บาดเจ็บ พิการ หรือสูญเสียชีวิตจากการเป็นพลเมืองดี
 
 
 


————————
 
จำนวนคนอ่าน 1798  คน
คุณเห็นด้วยหรือไม่
จำนวนคนโหวต 0 คน
เห็นด้วย  0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย  0  คน
0%
แสดงความคิดเห็น
** กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนถึงจะแสดงความคิดเห็นได้