image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวเด่น ประเด็นร้อน

 กทม.เปิดโครงการรณรงค์วันสิ่งแวดล้อม ชู “สวยในซอย”                (5 มิ.ย. 61) เวลา 16.00 น. : พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงค์วันสิ่งแวดล้อมโลก : World Environment Day 2018 จัดระหว่างวันที่ 5 – 7 มิ.ย. 61 ณ ลานอีเดน1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เขตปทุมวัน ภายใต้แนวคิด “Beat Plastic Pollution : รักษ์โลก ลดพลาสติก” พร้อมคำขวัญในการลดใช้พลาสติก “If you can not reuse it, refuse it: ถ้าใช้ซ้ำไม่ได้ ก็ควรเลิกใช้” เพื่อสร้างความตระหนักถึงมลพิษของถุงพลาสติกที่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีนายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นางสุวรรณา จุ่งรุ่งเรือง รองปลัดกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร นายพิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหาร บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด นางคะคุโกะ นากาตานิ-โยชิดะ ผู้ประสานงานภูมิภาค ฝ่ายการจัดการเคมีของเสียและคุณภาพอากาศ โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนประชาชน ร่วมพิธี ณ ลานอีเดน1 (ชั้น 1) ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เขตปทุมวัน
 
 
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า วันที่ 5 มิ.ย. ของทุกปี เป็นวันที่องค์การสหประชาชาติ กำหนดให้เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก ซึ่งประเทศต่างๆ ทั่วโลก ต่างให้ความสำคัญและดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่องทุกปี กรุงเทพมหานคร ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมโดยมุ่งเน้นการจัดการสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อให้มหานครแห่งนี้ เป็นเมืองที่มีความร่มรื่น สะอาด และมีสิ่งแวดล้อมที่ดี ด้วยการประสานความร่วมมือ และพลังจากทุกภาคส่วน ในการร่วมคิด ร่วมทำ เพื่อให้เมืองหลวงของเราเป็นมหานครแห่งสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืน ซึ่งการดำเนินโครงการรณรงค์วันสิ่งแวดล้อมโลกที่จัดขึ้นในปีนี้ เป็นการแสดงให้เห็นถึงจิตสำนึกและพลังของชาวไทย ในการมีส่วนร่วมดูแลและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกับนานาชาติ กรุงเทพมหานครจึงขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลกรุงเทพฯ และโลกของเรา ด้วยแนวคิด “เราเปลี่ยน...กรุงเทพฯ เปลี่ยน : “We Change, Bangkok Change” เพียงแค่เราตระหนักคิด และพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง เราจะพบวิธีการมากมายในการลดขยะพลาสติก นอกจากนี้กรุงเทพมหานครยังมีแนวคิดที่สอดคล้องกับโครงการรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อมในวันนี้ โดยได้หารือกับผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และได้มอบหมายให้เขตทั้ง 50 เขตดำเนินการโครงการ “สวยในซอย” ซึ่งเป็นโครงการที่จะเข้าถึงชุมชนทั้งหมดในกรุงเทพฯ จำนวน 2,046 ชุมชน โดยกรุงเทพมหานครจะส่งเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตเจ้าของพื้นที่ สำนักสิ่งแวดล้อม และสำนักพัฒนาสังคม เข้าไปพูดคุยกับประชาชน เพื่อหาตัวแทนของชุมชน ตลอดจนหัวหน้าชุมชนหรือประธานชุมชน ช่วยกันพัฒนาซอยของตนให้สะอาด สวยงาม สะดวก ความปลอดภัย การจราจร การมีส่วนร่วมของชุมชน ตลอดจนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการจัดการขยะที่ถูกต้อง โดยให้แต่ละเขตเฟ้นหาซอยเพื่อเข้าร่วมประกวดแข่งขันโครงการ “สวยในซอย” เพื่อมอบโล่รางวัลเกียรติยศ ให้แก่ซอยที่ผ่านมาตรฐานโครงการ “สวยในซอย” เพื่อกระตุ้นให้มีการแข่งขันพัฒนาสิ่งแวดล้อมในซอยของตน รวมทั้งสร้างความภาคภูมิใจในซอยของตน ซึ่งถ้าทำแบบจริงจัง เชื่อว่าภายใน 6 เดือน หรือ 1 ปี กรุงเทพมหานครจะสามารถลดปริมาณขยะและพลาสติกได้มากกว่าครึ่งหนึ่งของปริมาณขยะและพลาสติกในปัจจุบันอีกด้วย
 
สำหรับ กรุงเทพมหานครได้ดำเนินโครงการรณรงค์เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก วันที่ 5 มิ.ย. 61 ประกอบด้วย กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมรณรงค์ของกลุ่มเขตก่อนวันสิ่งแวดล้อมโลก ระหว่างวันที่ 27 พ.ค. – 4 มิ.ย. 61 โดยได้แบ่งกิจกรรมออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1.กลุ่มกรุงธนเหนือและกลุ่มกรุงธนใต้ จัดกิจกรรมเก็บขยะชายทะเลบางขุนเทียน และปลูกป่าชายเลน 2.กลุ่มกรุงเทพกลางและกลุ่มกรุงเทพใต้ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้และเก็บขยะริมแม่น้ำเจ้าพระยา และ 3.กลุ่มกรุงเทพตะวันออกและกลุ่มกรุงเทพเหนือ จัดกิจกรรมเก็บขยะคลองลาดพร้าว ณ ชุมชนศาลเจ้าพ่อสมบุญ กิจกรรมที่ 2 การดำเนินโครงการรณรงค์วันสิ่งแวดล้อมโลก ระหว่างวันที่ 5 – 7 มิ.ย. 61 ณ ลานอีเดน1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เขตปทุมวัน และกิจกรรมที่ 3 ได้แก่ การลงนามความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคม เพื่อแก้ปัญหาขยะและพลาสติกอย่างยั่งยืน เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 5 มิ.ย. 61 เพื่อจัดการปัญหาขยะและพลาสติกอย่างยั่งยืนต่อไป
 
-----------------(อิทธิพล...สปส.รายงาน)
 
จำนวนคนอ่าน 1895  คน
คุณเห็นด้วยหรือไม่
จำนวนคนโหวต 0 คน
เห็นด้วย  0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย  0  คน
0%
แสดงความคิดเห็น
** กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนถึงจะแสดงความคิดเห็นได้