image
Main Menu
BANGKOK
Hot News

  เปิดสภานิติบัญญัติฯ นำปัญหาของประชาชน ไปสู่การแก้ไข


 

                (1 มิ.ย. 61) เวลา 09.00 น. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมการประชุมโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน กรุงเทพมหานคร ณ ห้องประชุมรัฐสภา อาคารรัฐสภา 1 ซึ่งสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) จัดขึ้นเพื่อรับฟังปัญหาของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ ทั้ง 6 กลุ่มเขต ได้แก่ กลุ่มกรุงเทพกลาง กลุ่มกรุงเทพใต้ กลุ่มกรุงเทพเหนือ กลุ่มกรุงเทพตะวันออก กลุ่มกรุงธนเหนือ และกลุ่มกรุงธนใต้ รวมถึงกลุ่มพิเศษอีก 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเด็กและเยาวชน กลุ่มสตรี กลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มคนพิการ เพื่อจะได้ดำเนินการรวบรวมและนำไปสู่การแก้ไข โดยมี นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติคนที่หนึ่ง เป็นประธานเปิดการประชุม มีผู้แทนรัฐบาล ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับฟังการประชุมปัญหาและรวบรวมข้อมูลต่างๆ นำไปสู่การแก้ไขต่อไป
 
สำหรับวันนี้มีประชาชนจาก 50 เขต ๆ ละ 10 คน ร่วมการประชุม ซึ่งประชาชนจาก 6 กลุ่มเขต ได้นำเสนอปัญหาในพื้นที่กรุงเทพฯ โดยมีประเด็นปัญหาสำคัญๆ ดังนี้ ปัญหาการใช้บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) ปัญหายาเสพติด ปัญหาการจราจร ปัญหาการจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริรัชกาลที่ 9 เพื่อสนับสนุนการเกษตรและป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานคร ปัญหาการบริหารจัดการน้ำในลำน้ำและคูคลอง  และปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน 
 
               ——————           (พัทธนันท์...สปส. รายงาน)
 
จำนวนคนอ่าน 1718  คน
คุณเห็นด้วยหรือไม่
จำนวนคนโหวต 0 คน
เห็นด้วย  0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย  0  คน
0%
แสดงความคิดเห็น
** กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนถึงจะแสดงความคิดเห็นได้