image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวเด่น ประเด็นร้อน

 กรุงธนเหนือเตรียมรับมือหน้าฝน เล็งโครงการสวยในซอย                (31 พ.ค.61) เวลา 14.30 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานงานและติดตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประจำกลุ่มเขตการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตกลุ่มกรุงธนเหนือ ครั้งที่ 4/2561 เพื่อติดตามความคืบหน้าในการดำเนินงานตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในแต่ละพื้นที่เขต ซึ่งสอดคล้องตามวาระการพัฒนากรุงเทพมหานคร พ.ศ.2561 “Now Moving Forward ทำจริง เห็นผลจริง” ของ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยมีคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยผู้อำนวยการเขต ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตกลุ่มกรุงธนเหนือ ประกอบด้วย เขตคลองสาน จอมทอง ตลิ่งชัน ทวีวัฒนา ธนบุรี บางกอกน้อย บางกอกใหญ่ และเขตบางพลัด ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 7 เขตบางพลัด
 
ทั้งนี้รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มอบหมายให้สำนักงานเขตสำรวจตรวจสอบคูคลองในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ฝน ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง โดยขุดลอกคูคลอง เก็บขยะมูลฝอย กำจัดวัชพืชผักตบชวา สิ่งกีดขวางทางไหลของน้ำ เพื่อเปิดทางน้ำไหลเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในคูคลอง รวมทั้งล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ตรวจสอบท่อระบายน้ำ ฝาตระแกรง ไม่ให้มีเศษวัสดุอุดตัน การติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติม ตลอดจนจัดกำลังเจ้าหน้าที่และเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์พร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชน ตลอด 24 ชั่วโมง ในกรณีฝนตกหนักน้ำท่วมขังในพื้นผิวจราจร นอกจากนี้ให้สำนักงานเขตเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบาย "Now ทำจริง เห็นผลจริง" ภายใต้กรอบการทำงาน 200 วัน 300 วัน สำรวจพื้นที่สาธารณะหรือพื้นที่รกร้างว่างเปล่าที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ เพื่อจัดทำเป็นสวนสาธารณะหรือสวนหย่อม เพื่อปรับเปลี่ยนเป็นพื้นที่สีเขียว ปรับพื้นที่เปลี่ยวเป็นพื้นที่โปร่ง เพื่อความปลอดภัยแก่ประชาชน โครงการสวยในซอย ซึ่งเป็นโครงการใหม่ ตามนโยบายของพล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสวยงาม น่าอยู่ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของอาคารบ้านเรือน
 
นอกจากนี้ในที่ประชุมได้รายงานการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างริมทางเท้าและในสวนสาธารณะ ตามโครงการกรุงเทพมหานครเมืองสว่าง เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โครงการทิ้งเป็นที่ เก็บเป็นเวลา เพื่อแก้ไขปัญหาขยะตกค้างที่มีสาเหตุจากการทิ้งขยะนอกจุดและนอกเวลานัดหมาย โดยได้กำหนดจุดทิ้งขยะและเวลาทิ้งขยะของประชาชน และเวลาการจัดเก็บขยะของเจ้าหน้าที่ ในถนนสายหลัก และถนนสายรอง ตลอดจนประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบและมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี เพื่อความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง การตรวจสอบต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณา โครงการแต้มสีกรุงเทพฯ การจัดสรรงบประมาณ ประจำปี 2561 เพื่อดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมในโครงการต่างๆ และการจัดซื้อพัสดุครุภัณฑ์ ทั้งนี้กลุ่มเขตกรุงธนเหนือกำหนดประชุมคณะกรรมการประสานงานและติดตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ครั้งต่อไป ณ สำนักงานเขตบางกอกใหญ่
----- (จิรัฐคม...สปส.รายงาน)
 
จำนวนคนอ่าน 1651  คน
คุณเห็นด้วยหรือไม่
จำนวนคนโหวต 0 คน
เห็นด้วย  0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย  0  คน
0%
แสดงความคิดเห็น
** กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนถึงจะแสดงความคิดเห็นได้