image
Main Menu
BANGKOK
Hot News

  กำชับตรวจสอบกล้อง CCTV ในโรงเรียนให้พร้อมใช้งาน 

                (16 พ.ค.61) เวลา 07.30 น. นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนเปรมประชา (สายหยุด-เกษมสงเคราะห์) เขตดอนเมือง โดยรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ตรวจเยี่ยมความพร้อมของโรงเรียนในด้านต่างๆ อาทิ โครงการอาหารเช้า – อาหารกลางวัน ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ รวมทั้งระบบกล้อง CCTV ภายในโรงเรียน ทั้งนี้รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้กำชับให้โรงเรียนหมั่นตรวจสอบกล้อง CCTV ให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา หากพบชำรุดให้เร่งดำเนินการแก้ไขโดยเร่งด่วน เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ปกครองที่ส่งบุตรหลานมาเรียนในสถานศึกษาของกรุงเทพมหานคร  
 
-------------------
 
จำนวนคนอ่าน 1522  คน
คุณเห็นด้วยหรือไม่
จำนวนคนโหวต 0 คน
เห็นด้วย  0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย  0  คน
0%
แสดงความคิดเห็น
** กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนถึงจะแสดงความคิดเห็นได้