image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวเด่น ประเด็นร้อน

 ตรวจความพร้อมรร.วัดยายร่มและรร.นาหลวง รับเปิดเทอมใหญ่วันแรก                (16 พ.ค.61) เวลา 07.30 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดยายร่ม (วัฒนราษฏร์รังสรรค์) เขตจอมทอง และโรงเรียนนาหลวง เขตทุ่งครุ ซึ่งเป็นวันแรกของการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อตรวจความพร้อมของอาคารและห้องเรียน ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสภาพแวดล้อมโดยรอบ สุขอนามัยและความสะอาดด้านโภชนาการ การอำนวยความสะดวกด้านการจราจรและดูแลความปลอดภัยแก่นักเรียนโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นโครงการตามวาระการพัฒนากรุงเทพมหานคร พ.ศ.2561 “Now Moving Forward ทำจริง เห็นผลจริง” ของพล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยมีนางสุวรรณา จุ่งรุ่งเรือง รองปลัดกรุงเทพมหานคร นายเกรียงไกร จงเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตจอมทอง สำนักงานเขตทุ่งครุ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและร่วมตรวจเยี่ยม 
 
ทั้งนี้รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ได้ตรวจเยี่ยมโครงการเทศกิจ School Care ตรวจสอบสัญญาณไฟกระพริบ และทางม้าลายบริเวณหน้าโรงเรียน การรับ-ส่งนักเรียน ตรวจสอบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ความพร้อมอาคารเรียน ห้องเรียน อุปกรณ์การเรียนการสอน ความปลอดภัยของสนามเด็กเล่น อุปกรณ์เครื่องเล่นชนิดต่างๆ ตรวจความสะอาดในการประกอบอาหารและโรงอาหาร สุขอนามัยห้องน้ำห้องสุขา และในโอกาสนี้รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ตรวจความเรียบร้อยอาคารเรียน 5 ชั้น โรงเรียนนาหลวง เขตทุ่งครุ ซึ่งกรุงเทพมหานคร โดยสำนักการศึกษาได้ดำเนินการโครงก่อสร้างอาคารเรียน 5 ชั้น โรงเรียนนาหลวง เริ่มสัญญาวันที่ 30 ก.ค.60 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 22 เม.ย.61 ระยะเวลาก่อสร้าง 632 วัน เพื่อทดแทนอาคารเดิมที่ชำรุดทรุดโทรม ไม่สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ อาจก่อให้เกิดอันตรายและความไม่ปลอดภัยแก่เด็กนักเรียนครูและบุคลากรในโรงเรียน รวมทั้งเพื่อรองรับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มมากขึ้นในแต่ละปีการศึกษา ขณะนี้อาคารเรียน 5 ชั้น ได้ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมเปิดใช้งานรองรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 โดยจะเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนแก่ครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาในอาคารเรียนหลังใหม่ สร้างสภาพแวดล้อมที่ดี สร้างความอุ่นใจแก่ผู้ปกครองที่ส่งบุตรหลานเข้ามาศึกษาเล่าเรียนโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครต่อไป ปัจจุบันโรงเรียนนาหลวงมีอาคารเรียน จำนวน 6 หลัง ประกอบด้วย อาคารเรียนตึก 6 ชั้น จำนวน 4 หลัง อาคารเรียนตึก 4 ชั้น จำนวน 2 หลัง เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 6
 
----- (จิรัฐคม...สปส.รายงาน)
 
จำนวนคนอ่าน 1509  คน
คุณเห็นด้วยหรือไม่
จำนวนคนโหวต 0 คน
เห็นด้วย  0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย  0  คน
0%
แสดงความคิดเห็น
** กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนถึงจะแสดงความคิดเห็นได้