image
Main Menu
BANGKOK
Hot News

  ตรวจความพร้อมเปิดเทอมวันแรก เน้นอาหารสะอาดถูกสุขอนามัย


                (16 พ.ค.61) เวลา 07.00 น. : นางศิลปสวย ระวีแสงสรูย์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ในวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โดยมี ผู้บริหารเขตบางซื่อ ผู้บริหารสถานศึกษา ให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนวัดสร้อยทอง เขตบางซื่อ
 
 

 
รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า วันนี้มาตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดสร้อยทองในวันเปิดเรียนวันแรก พบว่าโรงเรียนได้รับดูแลจากผู้บริหารสถานศึกษาเป็นอย่างดี มีความสะอาดเรียบร้อย คณะครูอาจารย์มีความพร้อมในการให้ความรู้และดูแลบุตรหลานของผู้ปกครองทุกคน พร้อมกันนี้ได้ตรวจเยี่ยมความสะอาดของโรงอาหารและการให้บริการอาหารเช้าแก่นักเรียน โดยได้เน้นย้ำให้ผู้บริหารสถานศึกษาดูแลเรื่องความสะอาดของอาหารให้ถูกสุขอนามัย มีคุณค่าตามหลักโภชนาการ บริการให้เพียงพอตามวัยและจำนวนเด็กนักเรียน เนื่องจากการรับประทานอาหารเช้าถือเป็นเรื่องสำคัญ เนื่องจากส่งผลดีต่อทั้งสุขภาพกาย สุขภาพจิต และพลังสมองของเด็ก 
 
รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวด้วยว่า ทั้งนี้ ในช่วงเปิดภาคเรียนการศึกษา กรุงเทพมหานครจะประสบปัญหาด้านการจราจรเป็นอย่างมาก เพื่อเป็นการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและผู้ปกครองในระดับหนึ่ง กรุงเทพมหานครจึงจัดโครงการเทศกิจ “School Zone” ขึ้น โดยจัดกำลังเจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณหน้าสถานศึกษา ทุกวันทำการ วันละ 2 รอบ(เช้า-เย็น) เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุให้แก่นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และผู้ที่สัญจรไป-มา บริเวณสถานศึกษาให้มีความปลอดภัยมากที่สุดในช่วงเวลาเร่งด่วน 
 
สำหรับโรงเรียนวัดสร้อยทอง  ตั้งอยู่ที่ 1333 ถนนประชาราษฎร์ สาย 1 เขตบางซื่อ มีเนื้อที่ 2 ไร่ 1 งาน เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปัจจุบันมีครู 24 คน นักเรียนศึกษาในโรงเรียนทั้งสิ้น 573 คน
 
 
จำนวนคนอ่าน 1431  คน
คุณเห็นด้วยหรือไม่
จำนวนคนโหวต 0 คน
เห็นด้วย  0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย  0  คน
0%
แสดงความคิดเห็น
** กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนถึงจะแสดงความคิดเห็นได้