image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวเด่น ประเด็นร้อน

 เตรียมเพิ่มเบี้ยเสี่ยงภัย เป็นขวัญกำลังในให้เจ้าหน้าที่ สปภ.                (15 พ.ค. 61) เวลา 14.00 น. : นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นายวันชัย ถนอมศักดิ์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่คณะผู้บริหารสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าสถานีดับเพลิงหลัก 35 สถานี หัวหน้าสถานีดับเพลิงย่อย 12 สถานี หัวหน้าฝ่าย และผู้เกี่ยว ณ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ถ.ศรีอยุธยา เขตราชเทวี ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
         
นายสกลธี กล่าวว่า ในการปฏิบัติงานนั้นอยากให้เป็นไปในเชิงรุก ตนยินดีสนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ โดยได้เน้นย้ำและให้การสนับสนุนการดำเนินงานในเรื่องต่างๆ ดังนี้ 1. การก่อสร้างสถานีดับเพลิงใหม่ ให้เร่งดำเนินการโดยเร็ว อะไรที่ดำเนินการได้ก็ให้ดำเนินการทันที แต่หากติดขัดหรือมีข้อปัญหาอะไรก็ให้แจ้งมาได้ 2. อุปกรณ์ในการทำงาน การใช้อุปกรณ์ที่ปลอดภัยก็จะช่วยให้งานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อีกทั้งผู้ปฏิบัติงานก็ได้รับความปลอดภัย ลดความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน และช่วยลดการสูญเสียได้ ซึ่งหากสถานีดับเพลิงใดมีความจำเป็นที่จะต้องจัดหาอุปกรณ์ใหม่หรือซ่อมแซมอุปกรณ์ที่ชำรุดก็ให้ทำเรื่องเสนอมาได้ ทางผู้บริหารกรุงเทพมหานครจะพิจารณาให้การสนับสนุนต่อไป เพื่อให้อุปกรณ์มีสภาพที่ดีพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา และ 3. การสร้างศูนย์ฝึกอบรม เป็นสิ่งที่ดีและเห็นด้วย เนื่องจากจะเป็นสถานที่ฝึกอบรมให้เจ้าหน้าที่ทุกคนมีความพร้อมในการปฏิบัติงาน 
 
ด้านนายวันชัย กล่าวว่า นอกจากนี้ กรุงเทพมหานครยังให้ความสำคัญในเรื่องของขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุกคนด้วย ซึ่งขณะนี้ได้มีการพิจารณาเพิ่มค่าเบี้ยเสี่ยงภัยจาก 5,000 บาท เป็น 7,000 บาท รวมถึงมีการหารือแนวทางให้ผู้ที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในหลักสูตรต่างๆ แต่ละระดับขั้นได้รับค่าหลักสูตรเพิ่มเติมด้วย รวมถึงด้านมาตรฐานของสถานีดับเพลิง ก็ต้องรักษามาตรฐานให้ดีขึ้นเรื่อยๆ และต้องมีความพร้อมในการปฏิบัติสูงสุด
 
   -----------------------------  (พัทธนันท์...กปส./ธนิตาภรณ์ นศ.ฝึกงาน รายงาน)
 
จำนวนคนอ่าน 1559  คน
คุณเห็นด้วยหรือไม่
จำนวนคนโหวต 0 คน
เห็นด้วย  0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย  0  คน
0%
แสดงความคิดเห็น
** กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนถึงจะแสดงความคิดเห็นได้