image
Main Menu
BANGKOK
Hot News

  รับมอบเงินสนับสนุนโครงการปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา                (15 พ.ค.61) เวลา 09.00 น. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รับมอบเงินสนับสนุนโครงการปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา โดยคณะผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง (มหานคร) รุ่นที่ 5 ได้มอบเงิน จำนวน 350,000 บาทเพื่อสนับสนุนโครงการฯ อันเป็นการสนองพระราชดำริด้านการอนุรักษ์และพัฒนาป่าชายเลน ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  โดยส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่สำคัญของกรุงเทพมหานคร ตลอดถึงการฟื้นฟูระบบนิเวศป่าชายเลนและป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลในพื้นที่เขตบางขุนเทียน สำหรับยอดรวมการบริจาค ณ วันที่ 15 พ.ค.61 เป็นเงิน 18,311,712 บาท  
       
ทั้งนี้ผู้สนใจร่วมสมทบทุนสนับสนุนโครงการปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา สามารถบริจาคเงินผ่านบัญชี หรือ เช็ค สั่งจ่ายบัญชี “สภาวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-อาเซียน เพื่อกองทุนปลูกป่าในใจคนตามศาสตร์พระราชา” ธนาคารกรุงไทย สาขาศาลาว่าการกทม. เลขที่บัญชี 088-0-10954-8 สำหรับหน่วยงาน บริษัท หรือชมรมที่ต้องการร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลน สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์อำนวยการโครงการฯ ศาลาว่าการกทม. (เสาชิงช้า) โทร. 0 2224 4262 หรือ 08 6359 9888 หรือ 08 8231 9446 และสามารถติดตามรายละเอียดโครงการได้ทางเว็บไซต์ www.ปลูกป่าพอเพียง.com และ www.plookpahporpeang.com
 
 
จำนวนคนอ่าน 1308  คน
คุณเห็นด้วยหรือไม่
จำนวนคนโหวต 0 คน
เห็นด้วย  0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย  0  คน
0%
แสดงความคิดเห็น
** กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนถึงจะแสดงความคิดเห็นได้