image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวเด่น ประเด็นร้อน

25-29 พ.ค. 61 เชิญร่วมงานเทศกาลวิสาขบูชาโลก ณ ลานคนเมือง


 

กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนประชาชนร่วมสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ในงานเทศกาลวิสาขบูชาโลก ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 25-29 พ.ค. 61 ณ บริเวณลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)  นายเฉลิมพล  โชตินุชิต  ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว กทม. เปิดเผยว่า  กรุงเทพมหานคร  ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ในพระสังฆราชูปถัมภ์  กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม  สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย  มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย  หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนกำหนดจัดงานเทศกาลวิสาขบูชาโลก ประจำปี 2561  ขึ้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการทำนุบำรุง ส่งเสริม และเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั้งในด้านวิชาการและการปฏิบัติไปสู่ชาวโลก  รวมทั้งเป็นการถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  อีกทั้งเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา  
 
กิจกรรมสำคัญ ประกอบด้วย วันศุกร์ที่ 25  พ.ค. 61เวลา  07.45 น.จะมีพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากพระบรมมหาราชวัง  โดยเคลื่อนขบวนจากถนนราชดำเนินใน  ถนนราชดำเนินกลาง ผ่านบริเวณสี่แยกคอกวัว เลี้ยวขวาที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ถนนดินสอเข้าสู่ลานคนเมือง เวลา 10.30 น.  พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนา ถวายพระราชกุศลฯ ณ พลับพลาพิธี ลานคนเมือง  เวลา 17.30 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นองค์ประธานพิธีเปิดงาน ณ พลับพลาพิธี ลานคนเมือง  โดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร  ข้าราชการ ลูกจ้างและประชาชน ร่วมรับเสด็จฯ  
 
นอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจ อาทิ การเทศน์มหาชาติวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร การสักการะพระพุทธรูปสำคัญ ๙ ประเทศ อาเซียน  กิจกรรมอภิปรายถ่ายทอดเสียงวิชาการ  ทางพระพุทธศาสนา การแสดงส่งเสริมพระพุทธศาสนา (ธรรมะบันเทิง) นิทรรศการส่งเสริมพระพุทธศาสนาโดยมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย การจำหน่ายหนังสือธรรมะ เป็นต้น 
 
“วันวิสาขบูชา” เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาสากล เพราะพุทธศาสนิกชนทุกนิกายพร้อมใจกันจัดพิธีพุทธบูชาในวันนี้พร้อมกันทั่วทั้งโลก โดยสหประชาชาติได้ยกย่องให้วันนี้เป็น “วันสำคัญสากลนานาชาติ (International Day)” หรือ “วันสำคัญของโลก” เมื่อวันที่ ๑๓ ธ.ค. พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 
สำหรับประเทศไทย ในปี พ.ศ. ๒๕๒๗ ได้มีการเริ่มต้นจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชาขึ้น โดยมีศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ในพระสังฆราชูปถัมภ์ เป็นองค์กรหลักในการดำเนินการ และประสานการจัดงาน ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และเครือข่ายองค์กรชาวพุทธ 
 
จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ในงานเทศกาลวิสาขบูชาโลก ประจำปี 2561 ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว 
 
 
 
 
 
 
จำนวนคนอ่าน 1403  คน
คุณเห็นด้วยหรือไม่
จำนวนคนโหวต 0 คน
เห็นด้วย  0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย  0  คน
0%
แสดงความคิดเห็น
** กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนถึงจะแสดงความคิดเห็นได้