image
Main Menu
BANGKOK
Hot News

  เร่งตกแต่งหอประชุมสภา กทม.ใหม่ เปิดใช้ประชุมนัดแรก ต.ค.นี้                (14 พ.ค.61) เวลา 09.30 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างตกแต่งภายในอาคารหอประชุมสภากรุงเทพมหานคร ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 เขตดินแดง และโครงการปรับปรุงอาคารสำนักการโยธาและอาคารสำนักการระบายน้ำ โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักการโยธา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่และให้ข้อมูล
 

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการโยธาได้ดำเนินโครงการก่อสร้างตกแต่งภายในอาคารหอประชุมสภากรุงเทพมหานคร เริ่มสัญญาวันที่ 25 พ.ย.60 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 19 พ.ย.61 ระยะเวลาก่อสร้าง 360 วัน ผลการดำเนินการ ประกอบด้วย อาคารหอประชุมสภากรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างดำเนินการงานตกแต่งภายใน ฝ้าเพดาน ตกแต่งผนัง ชั้น B2, 1, 2, 3 และ 4 ส่วนชั้น 5 อยู่ระหว่างเตรียมงานติดตั้งโครง Truss หรือโครงถักหรือโครงข้อหมุน คือ โครงสร้างที่เกิดจากชิ้นส่วนหลายชิ้นประกอบกันเป็นรูปทรงเรขาคณิตจนกลายเป็นโครงสร้างที่พาดระหว่างจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่ง ส่วนอาคารกรรมาธิการเหนือและอาคารกรรมาธิการใต้อยู่ระหว่างงานตกแต่งผนัง ฝ้าเพดาน พื้น และการตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ Built-In ชั้น 1-3 ปัจจุบันผลงานที่ทำได้ 67.30% แผนงานที่วางไว้ 53.66% ซึ่งเร็วกว่าแผนงาน 13.37% ทั้งนี้ในส่วนของโครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารหอประชุมสภากรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย อาคารหอประชุมสภากรุงเทพมหานคร อาคารกรรมาธิการเหนือ อาคารกรรมาธิการใต้ และห้องเครื่องระบบปรับอากาศ ปัจจุบันโครงการดังกล่าวซึ่งเป็นงานโครงสร้างของอาคารได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว กรุงเทพมหานครจึงดำเนินโครงการก่อสร้างตกแต่งภายในอาคารหอประชุมสภากรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นงานเกี่ยวกับการตกแต่งเก็บรายละเอียดภายในอาคารประชุมสภากรุงเทพมหานคร เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมภายในอาคารให้มีความสวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย จัดสรรพื้นที่ใช้สอยให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้งาน
 
 
 
นอกจากนี้กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการโยธาได้ดำเนินโครงการปรับปรุงอาคารสำนักการโยธาและอาคารสำนักการระบายน้ำ ซึ่งอาคารดังกล่าวได้เปิดใช้งานมาเป็นระยะเวลายาวนาน ปัจจุบันภายในอาคารได้ชำรุดทรุดโทรมเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลา ไม่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และอาจเกิดอันตรายแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานภายในอาคาร โดยได้ดำเนินโครงการปรับปรุงอาคารสำนักการโยธาและอาคารสำนักการระบายน้ำ เริ่มต้นสัญญาวันที่ 27 ธ.ค.60 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 21 ธ.ค.61 ระยะเวลาก่อสร้าง 360 วัน การดำเนินงาน ประกอบด้วย งานรื้อถอนรวมขนย้าย งานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ งานระบบสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัย งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ งานระบบลิฟต์ ผลการดำเนินงานที่ทำได้ ดังนี้ อาคารสำนักการโยธา อยู่ระหว่างติดตั้งท่องานระบบ ชั้น 2-5 อยู่ระหว่างติดตั้งผนังเบา ชั้น 4 และงานติดตั้งนั่งร้านรอบอาคาร ส่วนอาคารสำนักการระบายน้ำ อยู่ระหว่างติดตั้งท่อระบบงาน ชั้น 3-5 และงานติดตั้งนั่งร้านรอบอาคาร ปัจจุบันผลงานที่ทำได้ 12.39% แผนงานที่วางไว้ 10.40% ซึ่งเร็วกว่าแผนงาน 1.99%  ทั้งนี้รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มอบหมายให้สำนักการโยธาติดตามโครงการอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งกำชับผู้รับจ้างให้เร่งรัดการทำงานให้แล้วเสร็จภายในสัญญา ตลอดจนให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลกระทบต่อโครงการ อย่างไรก็ตามคาดว่าโครงการก่อสร้างตกแต่งภายในอาคารหอประชุมสภากรุงเทพมหานคร จะแล้วเสร็จประมาณเดือนก.ย.61 พร้อมเปิดใช้งานรองรับการประชุมสภากรุงเทพมหานครในเดือนต.ค.61 ส่วนโครงการปรับปรุงอาคารสำนักการโยธาและอาคารสำนักการระบายน้ำ ผู้รับจ้างยืนยันว่าจะเร่งดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จไม่เกินเดือนธ.ค.61 ซึ่งจะช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงานและอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในอาคาร รวมทั้งประชาชนที่มาติดต่อราชการในอาคารดังกล่าวอีกด้วย
 
 -----  (จิรัฐคม...สปส.รายงาน)
 
จำนวนคนอ่าน 1279  คน
คุณเห็นด้วยหรือไม่
จำนวนคนโหวต 0 คน
เห็นด้วย  0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย  0  คน
0%
แสดงความคิดเห็น
** กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนถึงจะแสดงความคิดเห็นได้