image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวเด่น ประเด็นร้อน

   ขยายถนนมิตรไมตรีรองรับการจราจรรอบศาลาว่าการกทม. 2(14 พ.ค.61) เวลา 09.00 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนมิตรไมตรี ช่วงจากถนนวิภาวดีรังสิตถึงถนนประชาสงเคราะห์ เขตดินแดง ซึ่งเป็นไปตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ยุทธศาสตร์ “มหานครสีเขียว สะดวกสบาย” ที่มีเป้าหมายให้ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกรวดเร็ว บรรเทาปัญหาการจราจรติดขัด เพิ่มประสิทธิภาพการจราจรให้มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักการโยธา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการโยธาได้ดำเนินโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนมิตรไมตรี ช่วงจากถนนวิภาวดีรังสิตถึงถนนประชาสงเคราะห์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของถนนตามแนวผังเมือง กทม.พ.ศ. 2556 สาย ง 13 เพื่อรองรับปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้น บริเวณโดยรอบศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง รวมทั้งโครงการพัฒนาชุมชนเมืองดินแดงโดยการเคหะแห่งชาติ รองรับการเจริญเติบโตของชุมชนที่พักอาศัยในพื้นที่โดยรอบ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนมิตรไมตรี ช่วงจากถนนวิภาวดีรังสิตถึงถนนประชาสงเคราะห์ เริ่มสัญญาวันที่ 28 ก.ย.60 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 24 ก.ค.61 ระยะเวลาก่อสร้าง 300 วัน เป็นการขยายช่องจราจรจาก 4 ช่องจราจร เป็น 5-6 ช่องจราจร จากเดิมถนนแอสฟัลต์ปรับปรุงเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ความหนา 0.25 ม. ระยะทางประมาณ 800 ม. พร้อมทางเท้า ระบบระบายน้ำ ระบบป้ายและเครื่องหมายจราจร ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง สัญญาณไฟจราจร และส่วนประกอบอื่นๆ ผลการดำเนินงานในขณะนี้ได้ดำเนินงานขุดลอกกรุยทาง งานก่อสร้างรั้วคอนกรีต งานชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น ความหนาเฉลี่ย 0.25 ม. งานสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ความหนาเฉลี่ย 0.25 ม. พร้อมทั้งประสานหน่วยงานที่อยู่ในเขตแนวก่อสร้างเพื่อรื้อย้ายสิ่งกีดขวาง อาทิ สำนักการระบายน้ำ รื้อย้ายบ่อบำบัดน้ำเสียบริเวณปั๊มน้ำมันและสวนป่า สำนักการจราจรและขนส่ง รื้อย้ายป้ายจราจร กล้องCCTV และป้ายสัญญาณบนทางเท้า สำนักสิ่งแวดล้อม และสำนักงานเขตดินแดง ล้อมย้ายต้นไม้และไม้พุ่มเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งประสานการไฟฟ้านครหลวง ดำเนินการรื้อถอนเสาไฟฟ้าบนทางเท้า จำนวน 53 ต้น รื้อถอนแล้ว 38 ต้น อยู่ระหว่างการรื้อถอน 15 ต้น ขณะนี้ผู้รับจ้างได้ก่อสร้างรั้วคอนกรีตฝั่งอาคารสำนักการโยธาทดแทนรั้วเดิมที่รื้อถอนออกไป รวมทั้งดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 ช่องจราจร จากด้านถนนวิภาวดีรังสิตเข้ามาด้านถนนประชาสงเคราะห์ฝั่งอาคารสำนักการโยธา จากนั้นจะเบี่ยงการจราจรเพื่อดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในฝั่งตรงข้าม โดยติดตั้งแบริเออร์ปิดกั้นการจราจรเพื่อใช้พื้นที่ในการก่อสร้างและเพื่อความปลอดภัยแก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนในการเดินทาง และผู้ใช้ทางเท้าในการสัญจรไปมา พร้อมทั้งติดป้ายแจ้งเตือนและป้ายประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบและหลีกเลี่ยงเส้นทางในระหว่างการก่อสร้าง
 
 
 
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ในวันนี้ได้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนมิตรไมตรี ช่วงจากถนนวิภาวดีรังสิตถึงถนนประชาสงเคราะห์ ซึ่งโครงการดังกล่าวเริ่มสัญญาเดือนก.ย.60 สิ้นสุดสัญญาเดือนก.ค.61 เป็นการขยายช่องจราจรจาก 4 ช่องจราจร เป็น 5-6 ช่องจราจร จากเดิมถนนแอสฟัลต์ปรับปรุงเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขณะนี้ผลงานการก่อสร้างทำได้ 14.13% แผนงาน 40.79% ช้ากว่าแผนงานที่วางไว้ -26.66% เหตุที่การก่อสร้างมีความล่าช้าเนื่องจากการก่อสร้างต้องขออนุญาตใช้พื้นที่จากหน่วยราชการ รวมทั้งการรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภคในแนวเขตทางขยายถนน จึงต้องใช้ระยะเวลาในการรื้อย้าย อย่างไรก็ตามภายในเดือนก.ค.61 คาดว่าจะเปิดใช้งานผิวการจราจรได้ ส่วนการเก็บรายละเอียดของเนื้องาน คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนส.ค.61 นอกจากนี้สำนักการโยธามีโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนมิตรไมตรี 2 โดยเป็นการขยายช่องจราจรจาก 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร รวมทั้งในอนาคตจะก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดใต้ถนนวิภาวดีรังสิต รวมทั้งโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนประชาสงเคราะห์ ทั้งนี้เมื่อโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนมิตรไมตรี ช่วงจากถนนวิภาวดีรังสิตถึงถนนประชาสงเคราะห์แล้วเสร็จ จะบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดในช่วงเวลาเร่งด่วน อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนในการเดินทางจากถนนวิภาวดีรังสิต ผ่านถนนมิตรไมตรี เข้าสู่ถนนประชาสงเคราะห์ สามารถรองรับปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายการจราจรโดยรอบศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 รวมทั้งรองรับบุคลากรบางส่วนของกรุงเทพมหานคร ที่ย้ายมาปฏิบัติงานในอาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ซึ่งในอนาคตคาดว่าจะมีประชาชนมาติดต่อราชการหรือใช้บริการกับหน่วยงานในอาคารดังกล่าวมากขึ้น
 
-----  (จิรัฐคม...สปส.รายงาน)
 
 
จำนวนคนอ่าน 1207  คน
คุณเห็นด้วยหรือไม่
จำนวนคนโหวต 0 คน
เห็นด้วย  0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย  0  คน
0%
แสดงความคิดเห็น
** กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนถึงจะแสดงความคิดเห็นได้