image
Main Menu
BANGKOK
Hot News

 ต้อนรับนักเรียนทุน กทม. โครงการส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษ                (13 พ.ค. 61) เวลา 16.20 น. : นางวรรณวิไล พรหมลักขโณ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยแพทย์หญิงวันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร และคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร นำคณะนักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครเดินทางกลับจากเครือรัฐออสเตรเลียภายหลังจากที่ไปศึกษาภาษาอังกฤษที่เครือรัฐออสเตรเลีย ระหว่างวันที่ 22 เม.ย. – 13 พ.ค. 61 ภายใต้โครงการค่ายภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน ตามนโยบาย Now ทำจริงเห็นผลจริง ของพล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยมี คณะผู้บริหารสำนักการศึกษา คณะครู ผู้ปกครอง และผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ ณ  อาคารผู้โดยสารขาเข้า ชั้น 2 ประตู 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครได้ดำเนินนโยบายด้านการศึกษา โดยมุ่งพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครให้มีมาตรฐานวิชาการอย่างเท่าเทียมกันทุกระดับ พร้อมมุ่งหวังพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและมีทักษะ สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการแสวงหาความรู้ การประกอบอาชีพในโลกปัจจุบัน โครงการค่ายภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อนที่เครือรัฐออสเตรเลียครั้งนี้ เกิดขึ้นจากความตั้งใจของพล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่อยากให้นักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครได้มีโอกาสค้นหาตัวเองและมีประสบการณ์ใหม่ๆ โดยได้รับการสนับสนุนจากพระสิทธิสิงหเสนี เจ้าอาวาสวัดพระยาสุเรนทร์  และพระเถระซินติ้ง เจ้าอาวาส สถาบันพุทธศาสนาเถรวาท-มหายาน โฝวกวงซัน ไท่ฮวาซื่อ ประเทศไทย ทั้งนี้การที่เด็กนักเรียนทั้ง 109 คนได้ร่วมโครงการค่ายภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อนที่เครือรัฐออสเตรเลีย ถือเป็นโอกาสที่ดีที่กรุงเทพมหานครมอบให้เด็กนักเรียน ทำให้เทุกคนได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะการพูด สำเนียง การใช้ และการสื่อสารภาษาอังกฤษจากสถานการณ์จริงและสิ่งแวดล้อมที่เป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนเมื่อเข้าสู่การศึกษาในระดับที่สูงขึ้น ต้องขอชื่นชมที่ทุกคนรู้จักบทบาทหน้าที่และการปฏิบัติตนในระหว่างที่อยู่ต่างประเทศ รวมถึงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยในต่างแดน  และขอฝากให้ทุกคนนำประสบการณ์ที่ได้รับมาใช้ประโยชน์กับตนเอง ครอบครัว สังคม และกรุงเทพมหานครให้ได้มากที่สุดต่อไป
 
ด้านพระเถระซินติ้ง กล่าวว่า สถาบันพุทธศาสนาเถรวาท-มหายาน โฝวกวงซัน ไท่ฮวาซื่อ ประเทศไทย มีความยินดีที่ได้ให้การสนับสนุนเด็กนักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครได้มีโอกาสเรียนรู้และหาประสบการณ์ใหม่ๆ รวมทั้งได้พัฒนาส่งเสริมทักษะด้านภาษาเพื่อให้นักเรียนสามารถสื่อสารฟัง พูด อ่าน เขียน ได้อย่างมั่นใจ ซึ่งในครั้งนี้นอกจากเด็กๆจะได้เรียนภาษาอังกฤษแล้ว ยังได้เรียนภาษาจีนเพิ่มเติมอีกด้วย นักเรียนที่เข้ารับการศึกษาที่สถาบันฯ ได้รับความคำชมจากเจ้าหน้าที่และพระผู้ใหญ่ ว่ามีความประพฤติที่ดี มีความตั้งใจเรียน ต้องขอชื่นชมทุกคนมีความตั้งใจเรียนรู้และเก็บเกี่ยวประสบการณ์
 
สำหรับโครงการค่ายภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อนในปีนี้ กรุงเทพมหานครได้นำนักเรียนจากโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 109 คน จาก 109 โรงเรียน ไปศึกษาภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน ณ เครือรัฐออสเตรเลีย เป็นเวลา 3 สัปดาห์ ระหว่างวันที่ 22 เม.ย. – 13 พ.ค. 61 โดยมี พระสิทธิสิงหเสนี เจ้าอาวาสวัดพระยาสุเรนทร์ ให้การสนับสนุนนโยบายดังกล่าว โดยประสานความร่วมมือ พระศรีพุทธิวิเทศ เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธาราม นครบริสเบน รัฐควีนสแลนด์ และสถาบันพุทธศาสนาเถรวาท-มหายาน โฝวกวงซัน ไท่ฮวาซื่อ โดยมหาวิทยาลัยหนานเทียน นครซิดนีย์ รัฐนิวเซาท์เวลล์ ให้การสนับสนุนที่พัก อาหาร และการเรียนภาษาอังกฤษ โดยแบ่งนักเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มที่ 1 นักเรียนชาย จำนวน 50 คน เดินทางไปเรียนภาษาอังกฤษ ณ วัดไทยพุทธาราม นครบริสเบน รัฐควีนสแลนด์ ซึ่งเป็นการเรียนร่วมในห้องเรียนกับนักเรียนท้องถิ่น ส่วนกลุ่มที่ 2 นักเรียนหญิง จำนวน 59 คน เดินทางไปเรียนภาษาอังกฤษ ณ มหาวิทยาลัยหนานเทียน นครซิดนีย์ รัฐนิวเซาท์เวลล์ 
 
 
จำนวนคนอ่าน 1259  คน
คุณเห็นด้วยหรือไม่
จำนวนคนโหวต 0 คน
เห็นด้วย  0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย  0  คน
0%
แสดงความคิดเห็น
** กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนถึงจะแสดงความคิดเห็นได้