image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวเด่น ประเด็นร้อน

จิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดบริเวณซอยพระราม2 - คลองรางเข้                วันนี้ (12 พ.ค. 61) สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้หน่วยพระราชทาน ร่วมกับประชาชนจิตอาสา ปฏิบัติหน้าที่ในโครงการ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาทำความสะอาดเขตบางขุนเทียน บริเวณซอยพระราม 2 ซอย 69 แยก 3 ไปจนถึงสถานีสูบน้ำหมู่บ้านการเคหะชุมชนธนบุรีส่วน 2 และบริเวณคลองรองเข้ 
 
 
โดยในวันนี้เวลา 08.30 น. นางสุวรรณา จุ่งรุ่งเรือง รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดกิจกรรมพร้อมปล่อยแถวขบวนจิตอาสาพัฒนาเขตบางขุนเทียน ประกอบด้วย จิตอาสาพระราชทาน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ทหาร ตำรวจ ชุมชน และประชาชน ร่วมกันทำกิจกรรมรักษาความสะอาดสวยงาม และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชนให้ยั่งยืน โดยน้อมนำพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  มาเป็นแนวทางในการร่วมกันพัฒนาสภาพแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้น  โดยร่วมกับจิตอาสาจัดกิจกรรมพัฒนาเขตบางขุนเทียน ร่วมกันทำความสะอาดท่อระบายน้ำในซอยพระราม 2  ซอย 69 แยก 3  ไปจนถึงสถานีสูบน้ำหมู่บ้านการเคหะชุมชนธนบุรีส่วน 2 
 
 

และเปิดทางน้ำไหลที่คลองรางเข้  ระยะทางรวมประมาณ 1600 เมตร  ซึ่งเป็นคลองที่รองรับน้ำอุปโภคบริโภคของประชาชนที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านการเคหะชุมชนธนบุรีโครงการ 1 ส่วน 2  รวมถึงเป็นคลองที่รองรับปริมาณน้ำฝนและระบายลงสู่คลองสี่บาท เพื่อกำจัดปัญหาขยะ  ผักตบชวา  วัชพืชและเศษวัสดุต่างๆที่มีอยู่ในคลองซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำ ประกอบกับเข้าสู่ฤดูฝน จึงได้กำหนดให้ทำความสะอาด ซึ่งเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะทำให้น้ำไหลลงสู่คลองสี่บาทได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น  อีกทั้งยังเป็นการเร่งระบายน้ำภายในหมู่บ้านการเคหะชุมชนธนบุรีเพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมและน้ำระบายและยังใช้เป็นพื้นที่แก้มลิง นอกจากนี้ยังเป็นการรักษาความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยของคูคลองให้ยั่งยืนตลอดไป 
 
 -----------------------------------------------
 
จำนวนคนอ่าน 1443  คน
คุณเห็นด้วยหรือไม่
จำนวนคนโหวต 0 คน
เห็นด้วย  0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย  0  คน
0%
แสดงความคิดเห็น
** กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนถึงจะแสดงความคิดเห็นได้