image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวเด่น ประเด็นร้อน

 กทม.คุมเข้มตรวจสนามสอบครูผู้ช่วยกว่า 15,000 คน

 

                (12 พ.ค. 61) นายแพทย์พิชญา นาควัชระ รองปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นางสาวฐานิตา แพร่วานิชย์ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา และคณะผู้บริหารสำนักการศึกษา กทม. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2/2560 จำนวน 5 สนามสอบ ประกอบด้วย สนามสอบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา วิทยาลัยเทคโนโลยีพนิชยการราชดำเนิน และศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ถนนสิรินธร) โดยกำหนดให้ทำการสอบแข่งขันเป็นเวลา 2 วันด้วยกัน คือวันที่ 12 และ 13 พ.ค. 61 โดยมีผู้สมัครสอบแบ่งออกเป็น 13 กลุ่มสาระวิชา ได้แก่ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ภาษาอังกฤษ อนุบาลศึกษา ภาษาไทย ดนตรีสากล คหกรรม วัดผล นาฎศิลป์-วาดเขียน บรรณารักษ์ แนะแนว และกลุ่มวิชาการศึกษาพิเศษ โดยในปีนี้ได้มีผู้มีสิทธิ์สอบทั้งสิ้นจำนวน 25,153 คน มีผู้เข้าสอบทั้งสิ้นจำนวน 15,425 คน และมีผู้ขาดสอบ จำนวน 9,728 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 61.32 สำหรับผลการตรวจสนามสอบทั้ง 5 สนามในวันนี้พบว่า ไม่มีปัญหาหรืออุปสรรคในการสอบแข่งขันแต่อย่างใด โดยได้กำชับให้จัดเจ้าหน้าที่คอยควบคุมกำกับดูแลการสอบอย่างเคร่งครัด ตั้งแต่ก่อนเข้าห้องสอบ ระหว่างสอบ และหลังสอบ โดยอนุญาตให้ผู้เข้าสอบนำดินสอและบัตรประจำตัวเข้าห้องสอบเท่านั้น เพื่อป้องกันการนำอุปกรณ์สื่อสารต่างๆ เข้าไปภายในห้องสอบ และผู้เข้าสอบต้องนั่งอยู่ในห้องสอบจนกว่าจะหมดเวลา อีกทั้งได้ทำการตัดสัญญาณโทรศัพท์ในสนามสอบทุกสนาม เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการทุจริตในการสอบ ซึ่งผลการลงพื้นที่ตรวจทั้ง 5 สนามสอบในวันนี้พบว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 ทั้งนี้กรุงเทพมหานครจะประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียนในวันที่ 21 พ.ค. 61 จากนั้นจะทำการสอบสัมภาษณ์ระหว่างวันที่ 26-27 พ.ค. 61 และจะประกาศผลสอบรอบสุดท้ายในวันที่ 30 พ.ค. 61 ซึ่งกรุงเทพมหานครจะทำการเรียกบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้รอบแรก จำนวน 229 ตำแหน่ง ติดตามผลการสอบแข่งขันที่ได้ที่เว็บไซต์ https://teacherbkk.thaijobjob.com 
 
 
จำนวนคนอ่าน 994  คน
คุณเห็นด้วยหรือไม่
จำนวนคนโหวต 0 คน
เห็นด้วย  0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย  0  คน
0%
แสดงความคิดเห็น
** กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนถึงจะแสดงความคิดเห็นได้