image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวเด่น ประเด็นร้อน

 เปิดกิจกรรม “กทม. เติมความสุขสู่ชุมชน” ครั้งที่ 6                (12 พ.ค. 61) เวลา 09.30 น. : พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดกิจกรรม “กทม. เติมความสุขสู่ชุมชน” ครั้งที่ 6 ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย - ญี่ปุ่น) เขตดินแดง ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการตามกรอบการทำงาน 100 วัน ภายใต้นโยบาย “NOW ทำจริง เห็นผลจริง” ของ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยจัดบริการเชิงรุกที่เน้นบูรณาการการทำงานทุกหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร นำบริการต่างๆ มาให้บริการแก่ประชาชนถึงชุมชน ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น.  เป็นการสร้างความสุขแก่ประชาชนทุกกลุ่มทุกวัยทั้งเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ให้ได้รับบริการเคลื่อนที่แบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ
 
 
 
การจัดกิจกรรม “กทม. เติมสุขสู่ชุมชน” ในวันนี้มีการจัดบริการ ประกอบด้วย การให้บริการตรวจสุขภาพ โดยหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ตรวจรักษาโรคทั่วไป ตรวจคัดกรองความเสี่ยงสุขภาพ ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดรอบเอว ประเมินดัชนีมวลกาย วัดความดันโลหิต เจาะเลือดตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ในกลุ่มเป้าหมายที่มีความเสี่ยงควรได้รับวัคซีน และรถบริการสุขภาพเคลื่อนที่ของสำนักอนามัย ได้แก่ รถคัดกรองมะเร็งสตรีเคลื่อนที่ (Mobile Lady Check Up) รถคลายเครียดเคลื่อนที่ซึ่งมีจิตแพทย์ประจำรถ รถเอกซเรย์ (ดิจิตอล) เคลื่อนที่ สามารถทราบผลการเอกซเรย์ได้ทันที รถสัตวแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สัตว์เลี้ยง ทำหมันสุนัขและแมว จดทะเบียนสุนัข ฝังไมโครชิป รถตรวจจอประสาทตาเคลื่อนที่ วัดความดันลูกตาและถ่ายรูปจอประสาทตาในผู้ป่วยโรคเบาหวาน รถตรวจการได้ยิน รถสร้างสรรค์กิจกรรมสร้างสุข ให้คำปรึกษา แนะนำ เรื่องการป้องกันการติดยาเสพติด การเลิกสูบหรี่ รถทันตกรรมเคลื่อนที่ซึ่งสามารถให้บริการแก่ผู้พิการและผู้สูงอายุที่ใช้วีลแชร์ให้ได้รับความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ตรวจรักษาโรคในช่องปากและฟัน ให้บริการอุดฟัน ถอนฟัน แก่บุคคลทั่วไป ใส่ฟันปลอมสำหรับผู้สูงอายุ และรถตรวจคุณภาพอาหาร นอกจากนี้ยังมีการบริการทะเบียนราษฏร์เคลื่อนที่ บริการฝึกอาชีพ บริการนวดแผนไทย ซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าขนาดเล็ก ทดสอบสมรรถภาพทางกาย และตลาดนัดชุมชน จำหน่ายของดีเขต รวมถึงการจำหน่ายสินค้าธงฟ้า ซึ่งในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ สำนักงานเขตดินแดงได้จัดให้มีบริการจดทะเบียนสมรสนอกสถานที่ด้วย
 
 
 
สำหรับกิจกรรม “กทม. เติมความสุขสู่ชุมชน” กำหนดเดือนละ 2 ครั้ง หมุนเวียนไปทั้ง 6 กลุ่มเขต ซึ่งจากการจัดกิจกรรม “กทม. เติมความสุขสู่ชุมชน”  5 ครั้ง ที่ผ่านมามีประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมรวม 13,684 คน มีเงินหมุนเวียนจากการจำหน่ายสินค้าตลาดนัดชุมชน รวม 1,311,280 บาท สำหรับการจัดกิจกรรม “กทม. เติมความสุขสู่ชุมชน” ครั้งต่อไปกำหนดจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 26 พ.ค. 61 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ เขตจอมทอง
 
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กิจกรรม “กทม. เติมความสุขสู่ชุมชน” เป็นกิจกรรมที่กรุงเทพมหานครจัดขึ้น เพื่อนำหน่วยงานต่างๆ มาให้บริการแก่ประชาชนอย่างครบวงจรถึงบ้าน และชุมชน สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนไปตามกลุ่มเขตต่างๆ ทั่วพื้นที่กรุงเทพฯ เป็นการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนซึ่งไม่ต้องเดินทางไปยังสถานที่ราชการต่างๆ ถือเป็นประโยชน์และเพิ่มความสะดวกสบายให้ประชาชนในพื้นที่ต่างๆ ซึ่งกรุงเทพมหานครจะมุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการด้านต่างๆ แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องต่อไป เพื่อให้ชาวกรุงเทพฯ ทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดี อยู่ในสังคมที่ดี และมีความสุข
 
 
 


------------------------              (พัทธนันท์...สปส. รายงาน)
 
จำนวนคนอ่าน 940  คน
คุณเห็นด้วยหรือไม่
จำนวนคนโหวต 0 คน
เห็นด้วย  0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย  0  คน
0%
แสดงความคิดเห็น
** กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนถึงจะแสดงความคิดเห็นได้