image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวเด่น ประเด็นร้อน

 ฟื้นฟูนำร่องแหล่งท่องเที่ยวย่านกุฎีจีนริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา               (11 พ.ค. 61) เวลา 11:00 น. นางสุวรรณา จุ่งรุ่งเรือง รองปลัดกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่สำรวจโครงการ “กรุงเทพฯ 250 อนาคต โอกาส ความหลากหลายของทุกคน” ภายใต้แนวคิด “ย่านแห่งความหลากหลายทางวัฒนธรรมริมน้ำที่สร้างสรรค์เพื่อทุกคน” ประกอบด้วย ระยะที่ 1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเดินริมน้ำย่านกะดีจีน และระยะที่ 2 โครงการศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยวทางน้ำ-จักรยาน สะพานพุทธฯ เขตธนบุรี เพื่อปรับปรุงและส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวริมแม่น้ำเจ้าพระยา โดยมีนายมนัส  ประจวบจินดา ผู้อำนวยการเขตธนบุรี และเจ้าหน้าที่เขต ร่วมให้ข้อมูลและลงพื้นที่
 
 

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักผังเมือง ได้ริเริ่มโครงการ “กรุงเทพฯ 250 อนาคต โอกาส ความหลากหลายของทุกคน” ตั้งแต่ปี 2557 และได้เริ่มปฏิบัติจริงแล้วในปี 2560 โดยโครงการนี้ได้แบ่งออกเป็น 5 โครงการ ภายใต้แนวคิด “ย่านแห่งความหลากหลายทางวัฒนธรรมริมน้ำที่สร้างสรรค์เพื่อทุกคน” ประกอบด้วย 1.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเดินริมน้ำย่านกะดีจีน 2.โครงการศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยวทางน้ำ-จักรยาน สะพานพุทธฯ 3.โครงการสะพานด้วน สวนลอยฟ้า 4.โครงการพัฒนาทางเดินริมน้ำย่านคลองสาน และ 5.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนโอชาท่าดินแดง ซึ่งการดำเนินการในขณะนี้อยู่ระหว่างการขอความอนุเคราะห์เพื่อเข้าดำเนินการจากกรมเจ้าท่า ซึ่งเมื่อได้รับอนุญาตแล้ว กรุงเทพมหานครจะเริ่มเข้าปรับปรุงในส่วนของโครงการที่ 1 และ 2 ตั้งแต่บริเวณวัดกัลยาณมิตร-วัดซางตาครู้ส และจากวัดซางตาครู้ส-สะพานพุทธ เพื่อฟื้นฟู ส่งเสริม และสนับสนุนการท่องเที่ยวในย่านที่มีเอกลักษณ์และประวัติศาสตร์อันยาวนานของประเทศไทย อีกทั้งโครงการนี้มีเป้าหมายแล้วเสร็จในปี 2575 เพื่อเป็นการเฉลิมฉลอง 250 ปี กรุงเทพมหานคร และ 100 ปี ประชาธิปไตยของประเทศไทย
 
 
 
จำนวนคนอ่าน 894  คน
คุณเห็นด้วยหรือไม่
จำนวนคนโหวต 0 คน
เห็นด้วย  0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย  0  คน
0%
แสดงความคิดเห็น
** กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนถึงจะแสดงความคิดเห็นได้