image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวเด่น ประเด็นร้อน

  เตรียมเพิ่มลานจอดรถหลังตลาดเทวราช อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน                (11 พ.ค. 61) เวลา 10.00 น.นางสุวรรณา จุ่งรุ่งเรือง รองปลัดกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการปรับปรุงลานจอดรถบริเวณด้านหลังตลาดเทวราช (ตลาดเทเวศร์) เขตดุสิต โดยมี คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และเจ้าหน้าที่สำนักงานตลาด ร่วมลงพื้นที่ ทั้งนี้สำนักงานตลาด กทม. ได้มีโครงการปรับปรุงพื้นที่ด้านหลังตลาดเทวราช (เดิมเคยเป็นอาคารสำนักงานตลาดเทวราช) ซึ่งกทม.ดำเนินการเช่าพื้นที่เพื่อบริหารจัดการเป็นตลาดกับสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ โดยจะเข้าทำการรื้อถอนและปรับปรุงพื้นที่ด้านหลังตลาด ซึ่งมีเนื้อที่ 980 ตรม. ให้สามารถจอดรถยนต์ได้ 50 คัน และปรับปรุงพื้นที่ด้านหลังกำแพงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เนื้อที่ 125 ตรม. ให้สามารถจอดรถจักรยานยนต์ได้ 80 คัน พร้อมทั้งทำการจ้างเหมาบริษัทเอกชนในการเก็บค่าที่จอดรถ เพื่อเพิ่มมาตรฐานการจัดระเบียบการจอดรถ และอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เข้ามาจับจ่ายใช้สอยในตลาดแห่งนี้ ซึ่งการดำเนินการขณะนี้อยู่ระหว่างการขออนุญาตจากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ซึ่งหากได้รับอนุญาตแล้ว กทม.จะเริ่มเข้าดำเนินการปรับปรุงในพื้นที่ต่อไป
  
จำนวนคนอ่าน 932  คน
คุณเห็นด้วยหรือไม่
จำนวนคนโหวต 0 คน
เห็นด้วย  0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย  0  คน
0%
แสดงความคิดเห็น
** กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนถึงจะแสดงความคิดเห็นได้