image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวเด่น ประเด็นร้อน

 เล็งสร้าง Sky Walk เชื่อมสถานีชิดลมกับการไฟฟ้านครหลวง                (11 พ.ค.61) เวลา 08.00 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่โครงการก่อสร้างทางเดินยกระดับ (Sky Walk) เชื่อมระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร บริเวณสถานีรถไฟฟ้าชิดลมกับอาคารที่ทำการการไฟฟ้านครหลวง เขตปทุมวัน ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ยุทธศาสตร์ “มหานครสีเขียว สะดวกสบาย” ที่มีเป้าหมายให้ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกรวดเร็ว เชื่อมโยงโครงข่ายเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรให้มีความคล่องตัวยิ่งขึ้น โดยมีนางนวพร กลิ่นบัวแก้ว ผู้อำนวยการเขตปทุมวัน พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักงานเขตปทุมวัน ผู้แทนบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่
 
บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้ขออนุญาตดำเนินโครงการก่อสร้างทางเดินยกระดับ (Sky Walk) เชื่อมระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร บริเวณสถานีรถไฟฟ้าชิดลมกับอาคารที่ทำการการไฟฟ้านครหลวง เขตปทุมวัน โดยจะก่อสร้างทางเชื่อม ความกว้าง 2.48 ม. ความยาว 5.48 ม. เชื่อมต่อจากสถานีรถไฟฟ้าชิดลมชั้นจำหน่ายตั๋วโดยสาร บริเวณหน้าบันไดทางขึ้น-ลงสถานีรถไฟฟ้าชิดลม ฝั่งด้านหน้าการไฟฟ้านครหลวงสำนักงานใหญ่ ที่ระดับความสูง 9.60 ม. เพื่อเข้าสู่อาคารฝ่ายบริการผู้ใช้ไฟฟ้าเพลินจิตของการไฟฟ้านครหลวง บริเวณชั้น 3 ที่ระดับความสูง 8.74 ม. โดยบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้มีหนังสือจัดส่งแบบรายละเอียดในการก่อสร้างเพื่อประกอบการพิจารณา ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณาจากกรุงเทพมหานคร เพื่ออนุมัติการก่อสร้างทางเชื่อมดังกล่าวต่อไป
 
ในโอกาสนี้รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้เดินตรวจความเรียบร้อยบริเวณทางเดินยกระดับ (Sky Walk) จากสถานีชิดลมถึงทางเชื่อมอาคารเซ็นทรัลเวิลด์ พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการก่อสร้างบันไดทางขึ้น-ลง บริเวณทางเชื่อมอาคารเซ็นทรัลเวิลด์ และการก่อสร้างทางเดินยกระดับ (Sky Walk) เชื่อมต่อโรงพยาบาลตำรวจ โดยมอบหมายให้สำนักการจราจรและขนส่งหารือร่วมกับบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) พิจารณาหาแนวทางในการก่อสร้างที่เหมาะสม เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่ประชาชนที่ใช้บริการรถไฟฟ้า นอกจากนี้ได้มอบหมายให้สำนักงานเขตปทุมวันดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณทางเท้าถนนสุขุมวิททั้ง 2 ฝั่ง หากชำรุดเสียหายให้ดำเนินการซ่อมแซมเพื่อความปลอดภัยแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว รวมทั้งการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ร่มรื่นและสวยงาม
 
----- (จิรัฐคม...สปส.รายงาน)
 
จำนวนคนอ่าน 890  คน
คุณเห็นด้วยหรือไม่
จำนวนคนโหวต 0 คน
เห็นด้วย  0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย  0  คน
0%
แสดงความคิดเห็น
** กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนถึงจะแสดงความคิดเห็นได้