image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวเด่น ประเด็นร้อน

 ปรับปรุงภูมิทัศน์ย่านปากคลองตลาด แล้วเสร็จ ก.ย. นี้                (11 พ.ค.61) เวลา 09.30 น. : พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักการโยธา ผู้บริหารเขตพระนคร และผู้ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ย่านปากคลองตลาด บริเวณถนนจักรเพชร ช่วงจากสะพานเจริญรัชถึงลานปฐมบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ 1 สะพานพระพุทธยอดฟ้า เขตพระนคร ซึ่งเป็น 1 ในจำนวน 6 จุดของโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ย่านสำคัญในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และเป็นโครงการตามนโยบาย “Now ทำจริง เห็นผลจริง” ที่มุ่งส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน มีส่วนร่วมในการปรับปรุงภูมิทัศน์หรือฟื้นฟูย่านสำคัญต่างๆ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด สวยงาม และคงความเป็นอัตลักษณ์ในพื้นที่  
 
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ย่านปากคลองตลาด บริเวณถนนจักรเพชร ช่วงจากสะพานเจริญรัชถึงลานปฐมบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ 1 สะพานพระพุทธยอดฟ้า เขตพระนคร จะดำเนินการปรับปรุงคันหิน ทางเท้า ทางเข้า – ออก  ทางลาดคนพิการ ผิวจราจรและระบบระบายน้ำ ซึ่งถนนจักรเพชรมีความยาว 350 ม. เขตทางกว้าง 18 ม. ผิวจราจรแอสฟัลต์กว้าง 12 ม. ทางเท้ากว้างข้างละ 3 ม. ปัจจุบันมีสภาพผิวจราจรและทางเท้าชำรุดทรุดโทรม เพื่อป้องกันอันตรายและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน จึงจำเป็นต้องดำเนินการปรับปรุงให้มีความปลอดภัยเป็นระเบียบเรียบร้อย มีความสะอาดและสวยงาม สำหรับรายละเอียดในการปรับปรุง ได้แก่ สร้างคันหิน ค.ส.ล.ยาว 780 ม. ปรับปรุงทางเท้า พื้นที่ 2,455 ตร.ม. ปรับปรุงระบบระบายน้ำ 595 ม. ติดตั้งฝาตะแกรงเหล็ก ขนาด 0.5 x 1 ม. จำนวน 157 ฝา ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ผสมร้อน พื้นที่ 5,792 ตร.ม. ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน  
 
การปรับปรุงภูมิทัศน์ย่านปากคลองตลาดในครั้งนี้ ได้เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน โดยประสานความร่วมมือจากหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร ภาครัฐ และภาคเอกชน อาทิ สำนักงานเขตพระนคร บำรุงรักษา ตัดแต่งต้นไม้ริมทางให้สวยงาม สำนักการจราจรและขนส่ง จัดระเบียบป้าย สัญญาณจราจร การไฟฟ้านครหลวง การประปานครหลวง บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ร่วมจัดระเบียบสาธารณูปโภคและสายสื่อสารบริเวณทางเท้า เพื่อให้พื้นที่ดังกล่าวมีความสวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อยไปพร้อมกัน 
สำหรับโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ย่านสำคัญในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 6 จุด ประกอบด้วย การปรับปรุงภูมิทัศน์ย่านปากคลองตลาด บริเวณถนนจักรเพชร ช่วงสะพานเจริญรัชถึงลานปฐมบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ 1 สะพานพุทธยอดฟ้า การปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนพญาไท บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิถึงสะพานหัวช้าง การปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนพหลโยธิน ตั้งแต่ห้าแยกลาดพร้าวถึงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ การปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสุขุมวิท ตั้งแต่ทางรถไฟถึงแยกอโศกมนตรี การปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสุขุมวิท ช่วงสุขุมวิท 62 ถึงสถานีรถไฟฟ้าบางจาก และการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนเชียงใหม่ เขตคลองสาน 
 
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ในการปรับปรุงภูมิทัศน์ย่านปากคลองตลาด ระยะทาง 780 เมตร ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม และประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรนั้น กรุงเทพมหานครได้จัดสรรงบประมาณดำเนินการไว้แล้วซึ่งคาดว่างบประมาณที่ใช้ไม่เกิน 10 ล้านบาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับจ้าง คาดว่าจะใช้เวลาดำเนินการประมาณ 120 วัน แล้วเสร็จไม่เกินเดือน ก.ย. 61 อย่างไรก็ตามในการดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณดังกล่าว กรุงเทพมหานครมีความจำเป็นต้องล้อมย้ายต้นไม้ใหญ่ในพื้นที่ประมาณ 10 ต้น ออกจากพื้นที่ เนื่องจากต้นไม้ใหญ่ที่มีอยู่ในขณะนี้นั้นกีดขวางเส้นทางการจราจร 1 ช่องจราจร จากนั้นจะนำต้นพิกุลมาปลูกทดแทนเนื่องจากมีความแข็งแรง และเติบโตช้า ซึ่งในการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณดังกล่าวจะเพิ่มพื้นที่ลาดเอียงสำหรับผู้พิการหรือผู้สูงอายุที่จำเป็นต้องใช้รถเข็นด้วยเพื่อให้ได้รับความสะดวกในการใช้พื้นที่บริเวณดังกล่าว 
 
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวต่อว่า สำหรับการปรับภูมิทัศน์ในพื้นที่อื่นนั้น กรุงเทพมหานครจะพิจารณาตามความเหมาะสม เนื่องจากกายภาพของแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกัน ดังนั้นการดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ก็จะแตกต่างกันไป รวมทั้งงบประมานที่ใช้ก็ต่างกันด้วย อย่างไรก็ตามทุกโครงการได้ดำเนินการด้วยความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ ทั้งนี้กรุงเทพมหานครจะมีการปรับปรุงภูมิทัศน์แบบคู่ขนานกับโครงการแต้มสีกรุงเทพฯ เพื่อให้เกิดความสวยงามและเป็นระเบียบทั่วพื้นที่กรุงเทพฯ ต่อไป   ในส่วนของการนำสายไฟฟ้าและสายสื่อสารลงดินนั้น ขณะนี้กรุงเทพมหานครได้จัดเตรียมแผนการดำเนินงานเพื่อหารือกับการไฟฟ้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการนำสายไฟฟ้าและสายสื่อสารทั่วพื้นที่กรุงเทพฯ รวมระยะทางกว่า 5,000 กิโลเมตร ลงใต้ดินทั้งหมด คาดว่าจะใช้เวลาดำเนินการประมาณ 2 ปีครึ่ง โดยจะพิจารณากำหนดแนวทางดำเนินการที่เหมาะสม หรืออาจดำเนินการในรูปแบบการเปิดโอกาสให้การไฟฟ้าหรือผู้ประกอบการสายสื่อสารต่างๆ เช่าท่อเก็บสายไฟฟ้าและสายสื่อสาร และเมื่อได้แนวทางดำเนินการที่เหมาะสมและเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อกรุงเทพมหานครสูงสุด จะนำเสนอคณะรัฐมนตรีให้พิจารณาโครงการดังกล่าวต่อไป  
 
—————————          (พัทธนันท์/อรรจน์ชญาณ์...สปส. รายงาน)
 
จำนวนคนอ่าน 946  คน
คุณเห็นด้วยหรือไม่
จำนวนคนโหวต 0 คน
เห็นด้วย  0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย  0  คน
0%
แสดงความคิดเห็น
** กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนถึงจะแสดงความคิดเห็นได้