image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวเด่น ประเด็นร้อน

 คืนผิวจราจรถนนพหลโยธิน บริเวณโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียว                (11 พ.ค.61) เวลา 10.00 น. : นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียว เพื่อติดตามผลการดำเนินการ  และรับฟังแนวทางการดำเนินการคืนพื้นที่การก่อสร้างในพื้นที่เขตบางเขน โดยมีคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักการโยธา สำนักการระบายน้ำ สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผู้บริหารเขตบางเขน เขตจตุจักร เขตสายไหม เขตดอนเมือง และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย บริษัทอิตาเลียนไทย ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด(มหาชน) กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 6 สถานีตำรวจนครบาลบางเขน และแขวงทางหลวงกรุงเทพ กรมทางหลวง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ เขตบางเขน 
 
จากนั้นเวลา 11.00 น. รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดกิจกรรมคืนพื้นที่การก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียวในพื้นที่เขตบางเขน บริเวณหน้าโรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ และบริเวณหน้าโรงเจสะพานใหม่  เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงผลการดำเนินการแก้ไขปัญหา สำหรับรองรับปริมาณการจราจรบริเวณถนนพหลโยธิน ก่อนที่จะเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2561
 
 
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้าง กำหนดสร้างแล้วเสร็จในปี 2562 ความก้าวหน้า 59% มีแนวก่อสร้างผ่านพื้นที่เขตบางเขน คือ ถนนพหลโยธินตั้งแต่คลองบางบัว ไปถึงสะพานใหม่ บริเวณตลาดยิ่งเจริญ เป็นระยะทางประมาณ 5.28 กิโลเมตร และมีสถานีไฟฟ้าตั้งอยู่ในพื้นที่เขตบางเขน จำนวน 5 สถานี ได้แก่ สถานีกรมทหารราบที่ 11  สถานีวัดพระศรีมหาธาตุ สถานีอนุสาวรีย์หลักสี่ สถานีสายหยุด และสถานีสะพานใหม่ ซึ่งสภาพเดิมของถนนพหลโยธินมีผิวการจราจร 2 ฝั่ง ฝั่งละ 3 ช่องจราจร โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียวบริเวณดังกล่าวส่งผลให้ผิวการจราจรถนนพหลโยธินลดลงเหลือฝั่งละ 2 ช่องจราจร ทำให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดโดยเฉพาะในชั่วโมงเร่งด่วน เพราะถนนพหลโยธินเป็นถนนสายหลัก มีสถานที่สำคัญต่างๆตั้งอยู่ และเป็นย่านที่มีผู้พักอาศัยเป็นจำนวนมาก ปริมาณการจราจรจึงสูงมากโดยเฉพาะช่วงเวลาเร่งด่วนเช้าและเย็น
 
 

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวต่อว่า กรุงเทพมหานครตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นว่ามีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างมากจึงมีนโยบายให้สำนักงานเขตต่างๆ ที่มีการก่อสร้างรถไฟฟ้าในพื้นที่ประสานงานกับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เร่งรัดคู่สัญญาให้ดำเนินการคืนพื้นที่เพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทางได้สะดวกโดยเร็วที่สุด ซึ่งในพื้นที่เขตบางเขนได้ดำเนินการแล้ว ส่วนพื้นที่ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างได้กำชับสำนักงานเขตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานความร่วมมือบริษัทผู้รับจ้างดำเนินการคืนพื้นที่ผิวจราจรในบริเวณอื่นๆที่สามารถคืนได้โดยเร็วและต่อเนื่องเพื่อลดปัญหาการจราจร พร้อมทั้งประสานความร่วมมือในดำเนินการจัดระเบียบแนวกั้นพื้นที่ก่อสร้างให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยทั้งในส่วนของเกาะกลางถนนและริมทางเท้าเพื่อความปลอดภัย สวยงาม และต้องไม่กระทบต่อการสัญจรทางเท้าของประชาชนทั้ง 2 ฝั่ง รวมทั้งต้องไม่กระทบต่อระบบระบายน้ำของกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครต้องขอขอบคุณการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ได้ร่วมกันดำเนินการคืนพื้นที่ให้กับประชาชนเพื่อลดปัญหาด้านการจราจรในช่วงเปิดภาคเรียนปี 2561
 
สำหรับการคืนพื้นที่ก่อสร้างในพื้นที่เขตบางเขน ประกอบด้วย ถนนพหลโยธินฝั่งขาออก ตั้งแต่คลองบางบัวถึงซอยพหลโยธิน 51 คืนผิวจราจร 1 ช่องทาง ระยะทาง 650เมตร บริเวณป้ายรถเมล์ปากซอยพหลโยธิน 55 คืนผิวจราจร 1 ช่องทาง ระยะทาง 90 เมตร ตั้งแต่ปากทางขึ้นอุโมงค์บางเขนถึงซอยพหลโยธิน 59 คืนผิวจราจรกว้าง 1.5  เมตร ระยะทาง 300 เมตร ตั้งแต่ซอยพหลโยธิน 59 ถึงซอยพหลโยธิน 69 คืนผิวจราจร 1 ช่องทาง ระยะทาง 510 เมตร และเพิ่มช่องรอกลับรถด้านตรงข้ามโรงพยาบาลเซ็นทรัลเยนเนอรัล 1 ช่องทาง ระยะทาง 90 เมตร รวมระยะทาง 1,640 เมตร ส่วนถนนพหลโยธินฝั่งขาเข้า ตั้งแต่โรงเจสะพานใหม่ถึงห้างบิ๊กซีสะพานใหม่ คืนผิวจราจรกว้าง 1.5 เมตร ระยะทาง 480 เมตร ตั้งแต่ซอยพหลโยธิน58 ถึงซอยสายหยุด คืนผิวจราจร 1 ช่องทาง ระยะทาง 530 เมตร ตั้งแต่หมู่บ้านราชตฤณมัยถึงทางลงอุโมงค์บางเขน คืนผิวจราจรกว้าง 2 เมตร ระยะทาง 270 และตรงข้ามซอยพหลโยธิน49/2 ถึงกรมทหารราบที่ 11 คืนผิวจราจร 1 ช่องทาง ระยะทาง 180 เมตร รวมระยะทาง 1,460 เมตร
 
 
 
จำนวนคนอ่าน 891  คน
คุณเห็นด้วยหรือไม่
จำนวนคนโหวต 0 คน
เห็นด้วย  0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย  0  คน
0%
แสดงความคิดเห็น
** กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนถึงจะแสดงความคิดเห็นได้