image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวเด่น ประเด็นร้อน

 กทม.บังคับใช้กฎหมาย ควบคุมป้ายเถื่อนในถนนและพื้นที่สาธารณะ                (10 พ.ค. 61) นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร แจ้งว่า ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้สั่งการให้สำนักงานเขตทุกเขตจัดเจ้าหน้าที่สายตรวจเพื่อตรวจสอบความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่ สอดส่อง กวดขันมิให้มีการดำเนินการติดป้ายผิดกฎหมายในที่สาธารณะอย่างเคร่งครัด และให้เพิ่มความถี่ในการออกตรวจ โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลและช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ ซึ่งมีการกระทำความผิดเป็นจำนวนมาก โดยให้ถือปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินการกรณีการติดตั้งป้ายโฆษณาในพื้นที่สาธารณะตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 อย่างเคร่งครัด
 
 
ทั้งนี้ เมื่อพบการกระทำความผิดเกิดขึ้น สำนักงานเขตต้องดำเนินการให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย โดยแนวทางการปฏิบัติมีด้วยกัน 4 แนวทาง ประกอบด้วย 1.กรณีไม่พบตัวผู้กระทำความผิดในที่เกิดเหตุหรือไม่อาจทราบตัวผู้กระทำความผิดได้ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของท้องที่ร่วมกันขจัดหรือแก้ไขไม่ให้สิ่งที่ผิดกฎหมายปรากฏอยู่ในที่สาธารณะหรือสถานสาธารณะ 2.กรณีพบการกระทำความผิด และพบตัวผู้กระทำความผิดขณะกระทำความผิด และจับกุมผู้กระทำความผิด ให้แจ้งผู้กระทำความผิดจัดการ ลบ ล้าง กวาด เก็บ ตกแต่ง ปรับปรุงสิ่งที่เป็นความผิดมิให้ปรากฏ ภายในระยะเวลาที่กำหนด 3.กรณีไม่พบตัวผู้กระทำความผิดในที่เกิดเหตุ แต่สามารถทราบและติดตามผู้กระทำความผิดได้ ให้ทำหนังสือให้ผู้โฆษณา ปลด รื้อ ถอน ขูด ลบ หรือล้างข้อความ หรือภาพนั้นภายในระยะเวลาที่กำหนด และ 4.กรณีผู้กระทำความผิดได้กระทำความผิดซ้ำอีกเป็นครั้งที่ 2 หรือครั้งต่อๆ ไปให้พิจารณาเปรียบเทียบปรับในอัตราที่เพิ่มขึ้น แต่ไม่เกินอัตราโทษปรับตามที่กฎหมายกำหนด
 
--------------(อิทธิพล...สปส.รายงาน)
 
จำนวนคนอ่าน 1312  คน
คุณเห็นด้วยหรือไม่
จำนวนคนโหวต 0 คน
เห็นด้วย  0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย  0  คน
0%
แสดงความคิดเห็น
** กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนถึงจะแสดงความคิดเห็นได้