image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวเด่น ประเด็นร้อน

 เชิญพุทธศาสนิกชนร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา                (10 พ.ค.61) เวลา 10.30 น. : พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี 2561 ร่วมกับคณะกรรมการจัดงานฯ โดยมี นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว และผู้แทนจากศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ในพระสังฆราชูปถัมภ์ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงมหาดไทย สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องสุทัศน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร
 
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ถือได้ว่าเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาสากล ซึ่งมีการจัดงานเป็นประจำทุกปี ในปีนี้คณะกรรมการจัดงานฯ มีความประสงค์ขอใช้ลานคนเมืองเป็นสถานที่จัดงาน ซึ่งทางกรุงเทพมหานครมีความยินดีที่สนับสนุนทั้งในส่วนของสถานที่จัดงาน และการจัดกิจกรรมพิธีสำคัญต่างๆ ภายในงาน อาทิ พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนา ถวายพระราชกุศล พิธีทำบุญตักบาตรวันวิสาขบูชา พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ และพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา รวมทั้งการสนับสนุนการจัดงานด้านอื่นๆ อาทิ การจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การจัดงาน การตกแต่งพลับพลาพิธี การประดับตกแต่งไม้ดอกไม้ประดับ การประดับตกแต่งธงชาติ ธงธรรมจักร และธงฉัพพรรณรังสี การจัดหน่วยแพทย์พยาบาล การประชาสัมพันธ์การจัดงานในช่องทางสื่อของกรุงเทพมหานคร การประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักเรียนโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครเข้าร่วมกิจกรรม การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยตลอดการจัดงาน รวมถึงมอบหมายให้สำนักงานเขตจัดกิจกรรมเนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2561 อาทิ จัดตั้งโต๊ะหมู่บูชาและนิทรรศการความรู้ทางพระพุทธศาสนาหน้าสำนักงานเขต เชิญชวนบริษัท ห้างร้าน วัด โรงเรียน หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่เขต จัดตั้งโต๊ะหมู่บูชาและนิทรรศการความรู้ทางพระพุทธศาสนาบริเวณด้านหน้าหรือสถานที่ที่เหมาะสม เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และเชิญชวนให้พุทธศาสนิกชนร่วมแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ซึ่งจะมีพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ และเวียนเทียนรอบมณฑปประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุทุกวัน ณ ลานคนเมือง เป็นต้น
 
สำหรับงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี 2561 กำหนดจัดระหว่างวันที่ 25 – 29 พ.ค.61 ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย กิจกรรมสืบทอดพระพุทธศาสนา เช่น เต็นท์เทศน์มหาชาติวัดอรุณราชวรารามราช-วรมหาวิหาร เต็นท์สักการะพระพุทธรูปสำคัญ 9 ประเทศ อาเซียน เต็นท์กิจกรรมโดยองค์กรเครือข่ายชาวพุทธ กิจกรรมส่งเสริมองค์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนา เช่น กิจกรรมอภิปรายถ่ายทอดเสียงวิชาการทางพระพุทธศาสนา การแสดงส่งเสริมพระพุทธศาสนา (ธรรมะบันเทิง) นิทรรศการส่งเสริมพระพุทธศาสนาโดยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย การจำหน่ายหนังสือธรรมะ และพิธีสำคัญต่างๆ ได้แก่ พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนา ถวายพระราชกุศล พิธีเปิดงาน พิธีทำบุญตักบาตรวันวิสาขบูชา พิธีเวียนเทียนรอบพระบรมสารีริกธาตุทุกวันตลอดการจัดงาน พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีสี่มุมเมือง และพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ เป็นต้น

—————————-
 
จำนวนคนอ่าน 888  คน
คุณเห็นด้วยหรือไม่
จำนวนคนโหวต 0 คน
เห็นด้วย  0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย  0  คน
0%
แสดงความคิดเห็น
** กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนถึงจะแสดงความคิดเห็นได้