image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวเด่น ประเด็นร้อน

 เตรียมเปิดใช้อาคารเรียนหลังใหม่ โรงเรียนวัดปุรณาวาส                (9 พ.ค.61) เวลา 16.00 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 5 ชั้น โรงเรียนวัดปุรณาวาส เขตทวีวัฒนา โดยมีนางสมรรัตน์ อรรถนิตย์ ผู้อำนวยการเขตทวีวัฒนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เขตทวีวัฒนา สำนักการศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและร่วมลงพื้นที่

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการศึกษา ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 5 ชั้น โรงเรียนวัดปุรณาวาส เขตทวีวัฒนา เริ่มสัญญาวันที่ 16 มี.ค.60 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 2 มิ.ย.61 ระยะเวลาก่อสร้าง 444 วัน ซึ่งอาคารเรียนดังกล่าวกรุงเทพมหานครได้สร้างขึ้นเพื่อทดแทนอาคารเดิมที่ชำรุดทรุดโทรม ไม่สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ อาจก่อให้เกิดอันตรายและความไม่ปลอดภัยแก่เด็กนักเรียนครูและบุคลากรในโรงเรียน รวมทั้งเพื่อรองรับปริมาณนักเรียนที่เพิ่มมากขึ้น ปัจจุบันผลงานที่ทำได้ 95% ส่วนงานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ประกอบด้วย ติดตั้งหลังคายื่นที่กันสาดพร้อมมุงหลังคา ติดตั้งบานประตูที่หน้าต่างพร้อมอุปกรณ์ ติดตั้งประตูหน้าต่างอลูมิเนียมชั้นล่าง ติดตั้งกระดานไวท์บอร์ดและบอร์ดข้าง ติดตั้งบอร์ดปิดประกาศหน้าห้องเรียน ติดตั้งแผงกันแดดอลูมิเนียม ติดตั้งแผ่นกันแดดเหล็ก ติดตั้งท่อระบายน้ำระหว่างชั้นที่กัดสาด หล่อรางวี ทำท่อระบายน้ำพร้อมพ่อพัก เดินสายไฟพร้อมติดตั้งอุปกรณ์และดวงโคม และติดตั้งสุขภัณฑ์ห้องน้ำห้องส้วม คาดว่าจะแล้วเสร็จไม่เกินเดือนพ.ค.61
 
 

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า วันนี้ได้ลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 5 ชั้น โรงเรียนวัดปุรณาวาส ซึ่งขณะนี้อาคารดังกล่าวใกล้จะเสร็จเรียบร้อยแล้ว เหลือในส่วนของการเก็บรายละเอียดของงานอีกเล็กน้อย โดยมอบหมายให้สำนักการศึกษาเร่งรัดผู้รับจ้างให้ดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในกำหนดสัญญา เพื่อเตรียมพร้อมรองรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 ตลอดจนให้นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ใช้อาคารเรียนหลังใหม่ในการจัดการเรียนการสอน โดยในวันที่ 20 พ.ค.นี้ จะลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยของอาคารเรียนดังกล่าวอีกครั้ง ซึ่งผู้รับจ้างยืนยันว่าการก่อสร้างในส่วนที่เหลือ จะแล้วเสร็จภายในวันที่ 20 พ.ค.นี้ อย่างแน่นอน นอกจากนี้ได้มอบหมายให้สำนักงานเขตทวีวัฒนาตรวจสอบท่อระบายน้ำที่เชื่อมต่อกับโรงเรียนให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน หากมีการอุดตันให้รีบดำเนินการแก้ไขทันที เมื่อโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 5 ชั้น โรงเรียนวัดปุรณาวาสแล้วเสร็จ จะเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับปริมาณนักเรียนที่เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนแก่ครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาในอาคารเรียนหลังใหม่ สร้างสภาพแวดล้อมที่ดี มีความปลอดภัย สร้างความอุ่นใจแก่ผู้ปกครองที่ส่งบุตรหลานเข้ามาศึกษาเล่าเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครต่อไป
 
----- (จิรัฐคม...สปส./ธนิตาภรณ์...นศ.ฝึกงาน รายงาน)
 
จำนวนคนอ่าน 1148  คน
คุณเห็นด้วยหรือไม่
จำนวนคนโหวต 0 คน
เห็นด้วย  0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย  0  คน
0%
แสดงความคิดเห็น
** กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนถึงจะแสดงความคิดเห็นได้