image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวเด่น ประเด็นร้อน

อาคารรพ.ราชพิพัฒน์ คืบ14.45% แนะปรับแผนให้งานเสร็จเร็วขึ้น                  (9 พ.ค.61) เวลา 15.30 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ ซึ่งเป็นไปตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ยุทธศาสตร์ “มหานครปลอดภัย” ที่มีเป้าหมายให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ปลอดโรคคนเมือง ประชาชนมีสุขภาพที่ดีไม่เจ็บป่วยจากโรคติดต่อเรื้อรังและโรคจากการประกอบวิชาชีพ ประชาชนทุกคนได้รับบริการทางแพทย์และสาธารณสุขที่เท่าเทียมกัน ตลอดจนได้รับการช่วยเหลือฉุกเฉินเมื่อเกิดอุบัติเหตุและเจ็บป่วยขั้นวิกฤติ โดยมีนางสาววนิดา เจียงไพศาลกุล ผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักการโยธา สำนักการแพทย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและร่วมลงพื้นที่

กรุงเทพมหานครได้ดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 7 ชั้น ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น และดาดฟ้า 1 ชั้น เริ่มสัญญาวันที่ 16 มี.ค.60 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 15 มี.ค.62 ระยะเวลาก่อสร้าง 720 วัน ขณะนี้ผลงานที่ทำได้ 14.45% ประกอบด้วย งานก่อสร้างอาคารโภชนาการทดแทนอาคารเดิมที่ต้องรื้อออก งานก่อสร้างเสาเข็มเจาะขนาด 0.80 ม. งานก่อสร้างทางลาดขึ้น-ลงอาคารเดิม (Ramp) งานก่อสร้างโครงสร้างฐานพระพุทธรูป งานก่อสร้างป้องกันดินพัง และงานก่อสร้างฐานราก งานก่อสร้างพื้นชั้นใต้ดิน และงานก่อสร้างผนังลิฟท์ ส่วนผลงานที่เตรียมดำเนินการ ประกอบด้วย งานก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 7 ชั้น ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น และดาดฟ้า 1 ชั้น งานระบบประกอบอาคารทั้งหมด งานครุภัณฑ์ งานปรับปรุงบริเวณภูมิสถาปัตย์โดยรอบอาคาร งานสุขาภิบาล งานดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ และงานระบบลิฟต์
 
 
ทั้งนี้รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มอบหมายให้สำนักการโยธาติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งเร่งรัดผู้รับจ้างดำเนินงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามกำหนดสัญญา ตลอดจนให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลกระทบต่อโครงการ นอกจากนี้ให้สำนักการโยธาและผู้รับจ้างปรับแผนการทำงานเป็นระยะๆ เพื่อให้การก่อสร้างเดินหน้าอย่างต่อเนื่องแล้วเสร็จโดยเร็ว เมื่อโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์โรงพยาบาลราชพิพัฒน์แล้วเสร็จ จะเพิ่มช่องทางบริการทางการแพทย์และด้านการรักษาพยาบาลอย่างครบวงจร ด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัย อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในพื้นที่เขตบางแค เขตหนองแขม เขตทวีวัฒนา และพื้นที่ใกล้เคียง ครอบคลุมพื้นที่ฝั่งธนบุรีได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 
----- (จิรัฐคม...สปส.รายงาน)
 
จำนวนคนอ่าน 1621  คน
คุณเห็นด้วยหรือไม่
จำนวนคนโหวต 0 คน
เห็นด้วย  0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย  0  คน
0%
แสดงความคิดเห็น
** กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนถึงจะแสดงความคิดเห็นได้