image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวเด่น ประเด็นร้อน

 คุมเข้มทุกเขตปลอดป้ายผิดกฎหมายในถนนสายหลักและพื้นที่สาธารณะ


                (9 พ.ค. 61) เวลา 14.00 น. : นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานมอบนโยบายแก่หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ ทั้ง 50 เขต โดยให้ดำเนินการกวดขันการติดตั้งป้ายโฆษณาโดยไม่ได้รับอนุญาตบนถนน ทางเท้า หรือทางสาธารณะ เช่น ป้ายโฆษณาที่อยู่อาศัย ป้ายบอกทาง ป้ายเงินด่วน ป้ายขอบคุณ ป้ายอวยพร เนื่องในเทศกาลต่างๆ ฯลฯ ซึ่งทำให้เกิดความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยบดบังทัศนวิสัยการสัญจรของประชาชน และการกระทำดังกล่าวเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 เพื่อให้พื้นที่กรุงเทพฯ มีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่มีการติดตั้งป้ายโฆษณาโดยไม่ได้รับอนุญาตทุกชนิด โดยมีนายวันชัย ถนอมศักดิ์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักเทศกิจ และหัวหน้าฝ่ายเทศกิจ 50 เขต ร่วมประชุมและรับมอบนโยบาย ณ ห้องเจ้าพระยา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)
 
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ในที่ประชุมสภา กทม. ได้มีการสอบถามเรื่องการจัดระเบียบป้ายผิดกฎหมาย นอกจากนี้ผู้ว่าฯ กทม. ยังได้กำชับให้แต่ละเขตเข้มงวด โดยได้มอบนโยบายให้ทุกเขตไปแล้ว แต่ที่ผ่านมายังมีบางเขตยังไม่เข้มงวดกวดขันเท่าที่ควร วันนี้จึงเชิญสำนักเทศกิจ ตลอดจนหัวหน้าฝ่ายเทศกิจทุกเขต เพื่อให้เข้าใจถึงแนวทางการปฏิบัติ โดยป้ายที่กำชับให้กวดขันทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นป้ายหาเสียงของพรรคการเมือง ป้ายที่ติดตั้งในที่สาธารณะที่ผิดกฎหมายทุกประเภท โดยได้เน้นย้ำให้ทุกเขตเข้มงวดกวดขันเพิ่มขึ้นอย่างจริงจัง และขอให้หัวหน้าฝ่ายเทศกิจทุกเขตกลับไปสำรวจพื้นที่ของตน โดยเฉพาะถนนสายหลักหรือที่สาธารณะที่เป็นจุดที่เห็นได้ชัดเจน ให้ดำเนินการไม่ให้มีป้ายดังกล่าว และถ้าพบว่าจุดใดจะทำให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินกรุงเทพมหานคร ให้แจ้งความดำเนินคดีกับผู้ลักลอบกระทำผิดได้อย่างเต็มที่ ซึ่งหากติดปัญหาในขั้นตอนให้ประสานมายังสำนักเทศกิจ และถ้าสำนักเทศกิจไม่สามารถดำเนินการได้ก็ให้แจ้งมายังผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ซึ่งเบื้องต้นขอให้เขตส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปประสานกับเจ้าของป้ายหรือถ้าสามารถดำเนินการได้ก็ให้จัดการให้เรียบร้อยภายในวันศุกร์ที่ 11 พ.ค. นี้ โดยป้ายที่ผิดและเห็นได้ชัดเจนบนถนนหลักหรือพื้นที่สาธารณะต้องไม่มี ส่วนเรื่องของหาบเร่แผงลอย ผู้ว่าฯ กทม.มีนโยบายกำชับเจ้าหน้าเทศกิจให้หมั่นลงพื้นที่ตรวจสอบความเรียบร้อยในจุดที่ทำการยกเลิกทำการค้า เพื่อป้องกันการกลับเข้ามาลักลอบค้าขายในจุดเดิมอีกด้วย
 
-------------------(อิทธิพล...สปส.รายงาน)
 
จำนวนคนอ่าน 1132  คน
คุณเห็นด้วยหรือไม่
จำนวนคนโหวต 0 คน
เห็นด้วย  0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย  0  คน
0%
แสดงความคิดเห็น
** กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนถึงจะแสดงความคิดเห็นได้