image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวเด่น ประเด็นร้อน

 หารือ รฟม.บริหารก่อสร้างรถฯสายสีส้ม ลดปัญหารถติดช่วงเปิดเทอม                (9 พ.ค.61) เวลา 14.00 น. : นายภัทรุตม์  ทรรทรานนท์  ปลัดกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้ม บริเวณสถานีรามคำแหง 12 (OR16) สถานีลำสาลี (OR20) และจุดตัดของโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มกับทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 (ทางพิเศษกาญจนาภิเษก) เพื่อติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างและหารือแนวทางการบริหารจัดการระบบการจราจรบริเวณดังกล่าว โดยมี ผู้บริหารสำนักการโยธา ผู้บริหารสำนักงานเขตบางกะปิ เขตสะพานสูง ผู้บริหารการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย(รฟม.) และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับและบรรยายสรุปความก้าวหน้าของโครงการ
 
ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า วันนี้ได้มาติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มและรับฟังปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน เนื่องจากการปิดเบี่ยงการจราจรบนถนนรามคำแหงเพื่อก่อสร้างโครงการดังกล่าวฯ มีผลเกี่ยวเนื่องกับการจราจรในหลายเส้นทาง อาทิ ถนนพระราม 9 ถนนรัชดาภิเษก อีกทั้งยังใกล้ถึงช่วงเวลาที่โรงเรียนใกล้จะเปิดเทอมซึ่งคาดว่าการจราจรจะหนาแน่นขึ้น วันนี้จึงได้หารือร่วมกับ รฟม. ในการบริหารจัดการพื้นที่ก่อสร้างให้รองรับระบบการจราจร ทั้งในส่วนของการเบี่ยงช่องการจราจร การจัดระบบการจราจรในชั่วโมงเร่งด่วน การวางแนวกั้นพื้นที่ก่อสร้าง การใช้พื้นที่ที่เวนคืนเพื่อเบี่ยงการจราจร การประชาสัมพันธ์ทางเลี่ยงและทางลัด รวมถึงการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจกระทบต่อสุขภาพของประชาชน นอกจากนี้ได้ขอความร่วมมือ รฟม. ให้ดำเนินการก่อสร้างรถไฟฟ้าตามเงื่อนไขที่ กทม. กำหนด อาทิ ต้องไม่ปิดกั้นทางระบายน้ำ  เว้นทางเท้าไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร  การรื้อย้ายต้นไม้ตามวิธีของกทม.  รักษาความสะอาดไม่ให้มีเศษวัสดุก่อสร้างตกหล่นบนผิวจราจร  รวมทั้งให้การช่วยเหลือ สนับสนุนการระบายน้ำ และเมื่อก่อสร้างเสร็จแล้วจะต้องคืนผิวจราจรทันที โดยหากมีถนนได้รับความเสียหายจากการก่อสร้างต้องซ่อมแซมให้อยู่สภาพดีพร้อมใช้งาน เป็นต้น พร้อมกันนี้ได้มอบหมายให้สำนักงานเขตที่เกี่ยวข้องและสำนักการโยธาติดตามโครงการก่อสร้างดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งให้คำแนะนำและแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
 
 
ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวในตอนท้ายว่า กรุงเทพมหานครพร้อมให้ความร่วมมือกับ รฟม. ในทุกด้าน เพื่อให้โครงการก่อสร้างดังกล่าวแล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อให้ประชาชนที่ใช้เส้นทางดังกล่าวได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างให้น้อยที่สุด ทั้งในส่วนของผิวการจราจรและทางเท้า และขอฝากประชาสัมพันธ์ไปยังประชาชนและผู้ปกครองที่ต้องรับ-ส่งบุตรหลานไปโรงเรียนในช่วงเปิดเทอม ขอให้เลือกเส้นทางในการสัญจรและเผื่อเวลาในการเดินทาง เพื่อลดผลกระทบด้านการจราจรในช่วงเวลาดังกล่าว
 
สำหรับโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้ม มีความก้าวหน้า 8% เป็นไปตามแผน ปัจจุบันได้รื้อถอนทางขึ้นสะพานยกระดับรามคำแหง ระยะทาง 300 เมตร ซึ่งเป็นพื้นที่ทับซ้อนโครงการก่อสร้างฯ เพื่อก่อสร้างสถานีรามคำแหง 12 (OR16) โดยได้ดำเนินการเบี่ยงการจราจรและจัดระบบการจราจรตามช่วงเวลาเร่งด่วน คาดว่าใช้เวลา 2 ปี จะสามารถคืนผิวจราจรบริเวณดังกล่าวได้
 
 
จำนวนคนอ่าน 1219  คน
คุณเห็นด้วยหรือไม่
จำนวนคนโหวต 0 คน
เห็นด้วย  0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย  0  คน
0%
แสดงความคิดเห็น
** กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนถึงจะแสดงความคิดเห็นได้