image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวเด่น ประเด็นร้อน

 กทม.อบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) ลดความสูญเสียในอาคารธานีนพรัตน์                (7 มี.ค. 61) เวลา 09.00 น. : นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) แก่บุคลากรของกรุงเทพมหานครที่ปฏิบัติงาน ณ อาคารธานีนพรัตน์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และทักษะในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น สามารถช่วยเหลือตนเองและบุคคลใกล้ตัวได้อย่างปลอดภัยก่อนถึงโรงพยาบาล ลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิต และลดค่าใช้จ่ายทางด้านค่ารักษาพยาบาลในกรณีฉุกเฉิน โดยมีแพทย์หญิงวันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร นายแพทย์วงวัฒน์ ลิ่วลักษณ์ รองผู้อำนวยการสำนักอนามัย พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และผู้เข้ารับการอบรมซึ่งเป็นบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ณ อาคารธานีนพรัตน์ ประกอบด้วย บุคลากรจากสำนักการโยธา สำนักการระบายน้ำ สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล และสำนักอนามัย รวมทั้งสิ้น 80 คน ร่วมพิธีเปิด ณ ชั้น 31 อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 (ดินแดง)
 
 
ทั้งนี้ ในปัจจุบันสาเหตุของการเสียชีวิตของประชากรในประเทศไทย ส่วนใหญ่เกิดจากโรคที่เกี่ยวกับทางเดินหายใจและหลอดเลือด โรคหัวใจ ความดันโลหิต และอุบัติเหตุ จมน้ำ ซึ่งผู้ป่วยหรือผู้ได้รับบาดเจ็บเหล่านี้ อาจมีอาการที่ผิดปกติเกิดขึ้นกับร่างกาย บางรายอาจมีภาวะการหยุดหายใจกะทันหัน ถ้าปล่อยไว้นานเกิน 4 นาที แม้จะช่วยให้ฟื้นคืนชีพกลับมาได้ ก็จะเกิดสภาวะการตายของสมองอย่างถาวร ดังนั้นการได้รับการช่วยเหลือเบื้องต้นอย่างทันท่วงทีและถูกต้อง พร้อมมีการส่งต่อผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บไปยังแพทย์หรือสถานพยาบาลอย่างรวดเร็วและถูกวิธีจะทำให้ผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บมีโอกาสรอดชีวิตและกลับคืนมาใช้ชีวิตเป็นปกติได้ 
 
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานคร มีนโยบาย (CARE) ที่มีความต้องการดูแลคุณภาพชีวิตประชาชน สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศ รวมไปถึงความห่วงใยในบุคลากรของกรุงเทพมหานคร ซึ่งการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) แก่บุคลากรของกรุงเทพมหานครที่ปฏิบัติงาน ณ อาคารธานีนพรัตน์ เป็นโครงการที่มีประโยชน์จะช่วยให้ผู้ที่เข้ารับการอบรม ทราบถึงวิธีการปฏิบัติตนให้ถูกต้อง มีความรู้ความสามารถในการใช้อุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อให้ในการช่วยเหลือตนเองและเพื่อนร่วมงานได้ในภาวะฉุกเฉิน โดยในพื้นที่กรุงเทพฯ มีจำนวนอาคารสูงกว่า 305 อาคาร ซึ่งอาคารธานีนพรัตน์เป็นหนึ่งในอาคารสูงที่มีความสูงถึง 120 เมตร และมีบุคลากรที่ปฏิบัติงานในอาคารจำนวนมาก ทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและอุบัติภัยต่างๆ หากเกิดเหตุฉุกเฉินผู้ประสบเหตุหรือผู้ที่จะเข้าไปช่วยเหลือขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้อุปกรณ์หรือขาดทักษะในการช่วยเหลือแล้ว อาจทำให้เกิดอันตรายต่อตนเองและผู้ประสบเหตุได้ 
 
--------------(อิทธิพล...กปส.รายงาน)
 
แหล่งที่มาข้อมูล : http://prbangkok.com/index.php/2017-06-19-08-16-07/executives/3508-cpr
จำนวนคนอ่าน 1254  คน
คุณเห็นด้วยหรือไม่
จำนวนคนโหวต 0 คน
เห็นด้วย  0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย  0  คน
0%
แสดงความคิดเห็น
** กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนถึงจะแสดงความคิดเห็นได้