image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวเด่น ประเด็นร้อน

 ชมรมไอจิไก มอบ 15 ทุนการศึกษาแก่นักเรียนสังกัดกทม.ใฝ่เรียนแต่ขาดทุนทรัพย์                (6 มี.ค.61) นางวรรณวิไล พรหมลักขโณ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีมอบทุน การศึกษาไอจิไก ประจำปี 2560 โดยนายชินสึเกะ ยามากุจิ ประธานชมรมไอจิไก เป็นผู้มอบทุนการศึกษา จำนวน 15 ทุน ทุนการศึกษาละ 7,000 บาท ให้แก่นักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่ใฝ่การศึกษาแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ซึ่งสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ได้คัดเลือกนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับทุน เพื่อให้นักเรียนได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียม ทั้งนี้ ชมรมไอจิไกได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2532 รวมมูลค่าทุนการศึกษาที่มอบให้จนถึงปี 2560 รวมเป็นเงิน 1,380,000 บาท
 
 
นักเรียนเข้ารับทุนการศึกษาไอจิไก ประจำปี 2560 ได้แก่ ด.ช.ธเนศ แซ่เตียว ชั้น ป.6 โรงเรียนวัดบางโพโอมาวาส เขตบางซื่อ ด.ญ.สุรภา คุ้มวิริยะ ชั้น ป.6 โรงเรียนคลองทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา ด.ญ.ศิริราวรรณ เทียนประสาท ชั้น ป.6 โรงเรียนสุเหร่าสามอิน เขตวัฒนา ด.ช.เทวาฤทธิ์ โต๊ะหวัง ชั้น ม.3 โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน เขตมีนบุรี น.ส.เมขลา มเหศักดิ์ ชั้น ม.3 โรงเรียนวัดเกาะสุวรรณาราม เขตสายไหม น.ส.ประภาพร อาการ ชั้น ม.4 โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ เขตประเวศ น.ส.รุ่งฤดี เขาค่าย ชั้น ม.5 โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ เขตจตุจักร ด.ช.นนทกานต์ เซี่ยงฉิน ชั้น ป.6 โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง เขตลาดกระบัง น.ส.ญาดา หุ่นทอง ชั้น ป.6 โรงเรียนวัดจันทรสโมสร เขตดุสิต ด.ญ.กฤตยากร ธนาสิทธิวรรักษ์ ชั้น ป.6 โรงเรียนวัดพิกุล เขตตลิ่งชัน ด.ช.มงคลชัย เหล่ามีผล ชั้น ป.6 โรงเรียนวัดพิชัยญาติ เขตคลองสาน ด.ช.สุวิทัส นิยมทศ ชั้น ป.6 โรงเรียนศิริวังวิทยาคาร เขตหนองจอก ด.ญ.นาตาชา เพียรเขตกิจ ชั้น ป.6 โรงเรียนวัดช่องลม เขตยานนาวา ด.ญ.พีรดา คงรัศมี ชั้น ป.6 โรงเรียนวัดบางสะแกนอก เขตธนบุรี และ ด.ญ.กระแต พูลสุวรรณ ชั้น ป.6 โรงเรียนพหลโยธิน (พ่วงเจริญอุปถัมภ์) เขตดอนเมือง
 
สำหรับชมรมไอจิไกเป็นชมรมของบริษัทและองค์กรที่มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในจังหวัดไอจิ ประเทศญี่ปุ่น มีกิจการสาขา ในประเทศไทย และได้ก่อตั้งชมรมเมื่อปี 2521 ปัจจุบันมีสมาชิก 147 บริษัท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศญี่ปุ่น กับประเทศไทย และดำเนินกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกในชมรมและสาธารณะ 
 
 แหล่งที่มาข้อมูล : 
http://prbangkok.com/index.php/2017-06-19-08-16-07/executives/3485-15-7
จำนวนคนอ่าน 1107  คน
คุณเห็นด้วยหรือไม่
จำนวนคนโหวต 0 คน
เห็นด้วย  0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย  0  คน
0%
แสดงความคิดเห็น
** กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนถึงจะแสดงความคิดเห็นได้