image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวเด่น ประเด็นร้อน

 กทม.จัดอบรมการบริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สินแก่ประชาชน

 

                (6 มี.ค. 61)  เวลา 09.00 น. นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไขหนี้สิน รุ่นที่ 1 เพื่อให้ผู้นำชุมชมและประชาชนในกรุงเทพมหานคร ได้มีความรู้ทักษะความเข้าใจเล็งเห็นถึงความสำคัญของการบริหารจัดการหนี้สิน รวมถึงข้อมูลด้านกฎหมายเป็นพื้นฐานที่นำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตให้กับตนเองและครอบครัว ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยมี นางเสาวภาคย์ กระจ่างยุทธ รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม คณะผู้บริหารสำนักพัฒนาสังคม กทม. หัวหน้าชุมชนและประชาชนจาก 50 สำนักงานเขต จำนวน 200 คน เข้าร่วมพิธี ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย สำหรับการอบรมได้แบ่งออกเป็น 2 รุ่น แบบไป-กลับ โดยรุ่นที่ 1 ทำการอบรมระหว่างวันที่ 6–7 มี.ค. 61 และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 8-9 มี.ค. 61 มีการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ กฎหมายที่ประชาชนควรรู้เกี่ยวกับการจัดการหนี้สิน พระราชบัญญัติการทวงหนี้ และกฎหมายล้มละลาย โดยได้รับเกียรติจาก นายเนติภูมิ มายสกุล ผู้พิพากษาศาลชั้นต้น ประจำกองผู้ช่วยพิพากษา ศาลฎีกา และนายสุชาติ พันซี ผู้พิพากษา หัวหน้าคณะชั้นต้น ในศาลจังหวัดนนทบุรี มาบรรยายและถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม
 
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า เนื่องจากปัจจุบันปัญหาหนี้สินมีความรุนแรงและมีผลกระทบที่จะขยายวงกว้างเพิ่มขึ้น สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากความไม่รู้ ความประมาท หรือวางแผนในการใช้ชีวิตที่ผิดพลาด อีกทั้งไม่เข้าใจเรื่องกฎหมายรวมถึงดอกเบี้ยที่จะเกิดขึ้น ประกอบกับการไม่มีวินัยในเรื่องการใช้จ่าย เมื่อถึงเวลาที่จะใช้เงินแต่เงินขาดมือส่วนมากจะนึกถึงการกู้จากเจ้าหนี้นอกและในระบบ ไม่คำนึงถึงผลกระทบต่างๆที่จะตามมาทั้งทางด้านเศรษฐกิจ ความมั่นคง ความปลอดภัยของตนเองและครอบครัว ซึ่งนโยบาย NOW ผลักดันทันใจ แก้ไขทันที สอดคล้องกับนโยบายที่ 4 คุณภาพชีวิตดี (Care) : ดูแลคุณภาพชีวิตประชาชน ของ พล.ต.อ อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ได้มีความเป็นห่วงเรื่องปัญหาภาระหนี้สินของประชาชนที่จะต้องมีการดำเนินการวางแผนอย่างเป็นระบบ ส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ให้แก่ประชาชนให้มีคุณภาพต่อการใช้จ่ายของตนเองและครอบครัวไม่ให้เกิดภาระหนี้สินที่จะตามมาในอนาคตข้างหน้าด้วย
 
 
จำนวนคนอ่าน 1157  คน
คุณเห็นด้วยหรือไม่
จำนวนคนโหวต 0 คน
เห็นด้วย  0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย  0  คน
0%
แสดงความคิดเห็น
** กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนถึงจะแสดงความคิดเห็นได้