image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวเด่น ประเด็นร้อน

 7-11 มี.ค.นี้ กทม.ชวนเลือกซื้อสินค้าคุณภาพในมหกรรมผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร 2018                (5 มี.ค.61) เวลา 13.30 น. ณ ห้องรัตนโกสินทร์ กทม. : นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานแถลงข่าว การจัดงาน “มหกรรมผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) 2018” ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-11 มี.ค.61 เวลา 10.00-21.00 น. ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เขตคลองเตย เพื่อส่งเสริมให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) และผลิตภัณฑ์ชุมชนกรุงเทพมหานคร มีสถานที่จำหน่ายและแสดงสินค้า อีกทั้งเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เป็นที่รู้จักและยอมรับของประชาชน ตลอดจนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ เพื่อให้เกิดความสนใจและมีการบริโภคสินค้าผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) และผลิตภัณฑ์ชุมชนกรุงเทพมหานครมากขึ้น อันจะเป็นการส่งเสริมให้เกิดผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็กและขนาดย่อมรายใหม่ เป็นการสร้างรายได้ เกิดเงินทุนหมุนเวียนและเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจต่อไป โดยภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย การแสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) และผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP 3-5 ดาวของกรุงเทพมหานคร ตลอดจนการจำหน่ายอาหารอร่อยชวนชิม และจำหน่ายของดีกรุงเทพมหานครซึ่งได้คัดสรรจากร้านอร่อยเลื่องชื่อทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานครมาจำหน่ายในงาน การจัดกิจกรรมสาธิตการผลิตผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) และผลิตภัณฑ์ชุมชน จากช่างฝีมือระดับครู การอบรมวิชาชีพระยะสั้นให้แก่ผู้ร่วมงานโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ด้านการส่งเสริมอาชีพและผลิตภัณฑ์ และการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย และการแสดงจากศิลปินที่มีชื่อเสียงมากมาย 
 
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ขอให้ประชาชนมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ที่ได้รับตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการคัดสรรตามขั้นตอน หลักเกณฑ์ กระบวนการ ตลอดจนได้รับรองคุณภาพจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ มาตรฐานสำหรับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(มอก.) มาตรฐานอาหารและยา(อย.) มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน(มผช.) มาตรฐานผลิตภัณฑ์ฮาลาล ฯลฯ โดยในปี 2560 กรุงเทพมหานครได้เปิดคัดสรรผลิตภัณฑ์เพื่อขอรับตรารับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) ใน 5 ประเภทผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ประเภทอาหาร ประเภทเครื่องดื่ม ประเภทผ้า เครื่องแต่งกายประเภทของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก และประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร โดยมีผู้ประกอบการยื่นความประสงค์ร่วมการคัดสรรเป็นจำนวนมาก และมีผลิตภัณฑ์ผ่านการคัดสรรแบ่งเป็น 4 ระดับ คือ ระดับ Premium ระดับ Gold ระดับ Silver และระดับ Bronze จำนวนรวม 534 ผลิตภัณฑ์ โดยเป็นผลิตภัณฑ์ที่พร้อมพัฒนาไปสู่มาตรฐานการส่งออกและการขยายตลาดทั้งภายในและภายนอกประเทศ ปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีนโยบายนำผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) ไปจัดแสดงและจำหน่าย (Road Show) ในเมืองและประเทศต่างๆ ทั่วโลกอีกด้วย 
 
จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเที่ยวชมและเลือกซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) และผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้ามาตรฐานในราคายุติธรรม ได้ในงาน “มหกรรมผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) 2018” กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-11 มี.ค.61 ระหว่างเวลา 10.00-21.00 น. ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เขตคลองเตย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักพัฒนาสังคม กทม. โทร. 0 2247 9492-4 
 
 แหล่งที่มาข้อมูล : 
http://prbangkok.com/index.php/2017-06-19-08-16-07/executives/3477-7-11-2018
จำนวนคนอ่าน 956  คน
คุณเห็นด้วยหรือไม่
จำนวนคนโหวต 0 คน
เห็นด้วย  0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย  0  คน
0%
แสดงความคิดเห็น
** กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนถึงจะแสดงความคิดเห็นได้