image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวเด่น ประเด็นร้อน

 ตรวจความคืบหน้างานขยายถนนอรุณอัมรินทร์ สร้างทางลอดจรัญสนิทวงศ์ฯ และขยายถนนสุทธาวาส

 


                (3 มี.ค. 61) นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจการขยายสะพานอรุณอัมรินทร์บริเวณกองเรือเล็ก หลวงพ่อโบสถ์น้อย และกรมอู่ทหารเรือ จากนั้นตรวจการก่อสร้างโครงการทางลอดจรัญสนิทวงศ์ – พรานนก และตรวจโครงการขยายถนนสุทธาวาส เขตบางกอกน้อย โดยมีคณะผู้บริหารสำนักการโยธา และผู้เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่
 
 
เร่งตอกเสาเข็มขยายผิวจราจรบริเวณสะพานอรุณอัมรินทร์
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า โครงการก่อสร้างขยายถนนอรุณอัมรินทร์เป็นโครงการตามพระดำริในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงมีพระราชดำรัสอยากให้กรุงเทพมหานครขยายสะพานบริเวณถนนอรุณอัมรินทร์เพื่อแก้ไขปัญหาบริเวณบ้านช่างหล่อ ศิริราช แยกพรานนก ซึ่งกรุงเทพมหานครได้ลงนามสัญญาตั้งแต่ปี 2559 โดยสัญญาจะสิ้นสุดประมาณเดือน เม.ย. ปี 61 แต่เนื่องจากการทำงานมีอุปสรรคหลายอย่าง อีกทั้งโครงการก่อสร้างต้องเข้าไปใช้พื้นที่ของหลายหน่วยงานจึงทำให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน หลังจากนั้นกรุงเทพมหานครได้พยายามเจรจากับหลายหน่วยงานในการขอพื้นที่ซึ่งขณะนี้ส่วนใหญ่ได้พื้นที่มาแล้ว โดยรวมปัจจุบันได้เนื้องานประมาณ 28% วันนี้ได้มาเร่งรัดการทำงานของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามแผน โดยงานหลักๆ ขณะนี้ คือการพยายามตอกเสาเข็มตอม่อของการขยายสะพานให้ได้มากที่สุด ปัจจุบันยังมีปริมาณงานที่ต้องทำค่อนข้างเยอะ แต่งานบางส่วนสามารถทำไปได้มาก เช่น บริเวณหน้ากรมอู่ทหารเรือทำเสร็จแล้ว การขยายผิวจราจรบริเวณกองเรือเล็กหน้ากรมอู่ทหารเรือก็เสร็จแล้ว ดังนั้นต้องเร่งตอกเสาเข็มให้ได้มากที่สุดเพื่อขยายถนนบริเวณอรุณอัมรินทร์ฝั่งขาเข้าให้ได้มากที่สุด ซึ่งเมื่อสามารถขยายผิวจราจรให้ได้ก่อนบางส่วน ก็จะช่วยทำให้การดำเนินงานอื่นๆ สามารถทำได้เร็วขึ้น
 
 
โครงการทางลอดจรัญสนิทวงศ์ – พรานนก ล่าช้าเนื่องจากทับซ้อนพื้นที่ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน
โครงการก่อสร้างทางลอดถนนจรัญสนิทวงศ์ – พรานนก เริ่มต้นสัญญาวันที่ 28 ต.ค. 2552 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 19 ม.ค. 2560 ระยะเวลาก่อสร้าง 2,641 วัน ขณะนี้อยู่ระหว่างที่กรุงเทพมหานครพิจารณาขยายอายุสัญญาให้ผู้รับจ้าง ซึ่งผลงานปัจจุบันที่ทำได้ 65.93% (ณ วันที่ 1 มีนาคม 2561) รายละเอียดดังนี้ 1. งานผนังพืด (Diaphragm Wall) หนา 1 เมตร จำนวน 710 เมตร งานแล้วเสร็จ 2. งานโครงสร้างพื้นทางลอด (Tunnel Slab Structure) จำนวน 5,039 ตร.ม. งานแล้วเสร็จบางส่วน 1,283 ตร.ม. 3. งานโครงสร้างหลังคาทางลอด (Tunnel Roof Structure) จำนวน 1,840 ตร.ม. งานแล้วเสร็จ บางส่วน 1,661 ตร.ม. 4. งานก่อสร้างถนนเชื่อมต่อถนนพรานนก – ถนนพุทธมณฑลสาย 4 (120 เมตร) อยู่ระหว่างก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. ซึ่งแล้วเสร็จไปบางส่วน
 
สำหรับผลงานที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ 34.07% อยู่ระหว่างปรับแผนงานร่วมกับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) รายละเอียด ดังนี้ 1.งานโครงสร้างพื้นทางลอด (TunnelSlab Structure) จำนวน 3,749 ตร.ม. 2.งานโครงสร้างปรับการทรุดตัว (Transition Structure) จำนวน 1,923 ตร.ม. 3.งานระบบสำหรับทางลอด ได้แก่ ระบบระบายน้ำ ระบบระบายอากาศ ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบป้ายและเครื่องหมายจราจร ระบบดับเพลิง 4.งานก่อสร้างสะพานลอยคนข้าม อยู่ระหว่างผู้รับจ้างจัดทำแบบก่อสร้าง 5.งานโครงสร้างท่อลอด Siphon Structure อยู่ระหว่างผู้รับจ้างจัดทำแบบก่อสร้าง 6.งานอาคารควบคุม รฟม. เปลี่ยนปากซอยจรัญ 31/1 เสร็จแล้ว อยู่ระหว่างผู้รับจ้างจัดทำแบบก่อสร้าง 
 
ปัญหาและอุปสรรคที่ทำให้งานล่าช้า ได้แก่ 1.พื้นที่ก่อสร้างทับซ้อนกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินต้องหยุดก่อสร้างทางลอดให้รถไฟฟ้าทำการก่อสร้างก่อนและต้องมีการป้องกันโครงสร้างรถไฟฟ้าเมื่อกลับมาก่อสร้างทางลอดภายหลัง 2.การป้องกันโครงสร้างในโซน 4 และ 5 อยู่ระหว่าง รฟม. ดำเนินการก่อสร้าง Cement Column 
 
กำชับผู้รับจ้างโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรของถนนสุทธาวาส เร่งแก้ไขและดำเนินการในส่วนที่ทำได้ก่อน
ส่วนโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรของถนนสุทธาวาสและสะพานข้ามถนนจรัญสนิทวงศ์ เป็นการปรับปรุงถนนรองรับการจราจรในถนนอรุณอัมรินทร์ ถนนจรัญสนิทวงศ์ และแก้ไขปัญหาจราจรถนนโครงข่ายโดยรอบโรงพยาบาลศิริราชฯ เริ่มต้นสัญญาวันที่ 27 มิ.ย.59 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 19 ธ.ค.60 ระยะเวลาก่อสร้าง 540 วัน ลักษณะโครงการ ดังนี้ 1.ก่อสร้างสะพานรถยนต์ขนาด 2 ช่องจราจร 2 ทิศทาง ความยาว 360 ม. 2.ขยายผิวจราจรจาก 2 ช่องจราจรเป็น 4 ช่องจราจร เป็นถนน ค.ส.ล. หนา 0.25 ม. ความยาวประมาณ 3,000 ม. 3.ขยายสะพานข้ามคลอง จำนวน 4 แห่ง 4.ปรับปรุงทางแยก งานทางเท้า ระบบระบายน้ำ ไฟฟ้าแสงสว่าง และจราจรสงเคราะห์ ติดตั้งระบบระบายน้ำ ไฟฟ้าแสงสว่าง ป้ายเครื่องหมายจราจร และส่วนประกอบอื่นๆ ปัจจุบันผลงานที่ทำได้ 7.74% (ณ วันที่ 1 มี.ค. 2561) ดังนี้ 1.งานเตรียมพื้นที่ก่อสร้าง (Clearing) ได้ 16,200 ตร.ม. 2.งานวางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม. ได้ความยาว 781 ม. บ่อพัก 54 บ่อ 3.งานวางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 ม. ได้ความยาว 56 ม. บ่อพัก 5 บ่อ 4.งานถมทรายคันทางฝั่งซ้ายทางได้พื้นที่ 8,000 ตร.ม. 5.งานสร้างรองพื้นทางหินคลุกได้พื้นที่ 1,600 ตร.ม. 6.งานสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. ได้พื้นที่ 2,473 ตร.ม. 7.งานสร้างกำแพงกันดินฝั่งซ้ายทางได้ความยาว 1,269 ม. 8.งานสร้างสะพานข้ามคลองบางขุนนนท์น้อยและคลองไชยทิศตอกเสาเข็มแล้วเสร็จ 9.งานสร้างสะพานข้ามถนนจรัญสนิทวงศ์ อยู่ระหว่างเตรียมงานปิดกั้นพื้นที่นำเครื่องจักรเข้าเจาะเสาเข็ม ผลงานที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ 92.26% ดังนี้ 1.งานสะพานข้ามถนนจรัญสนิทวงศ์ ปัญหาอุปสรรค – แยกบ้านเนิน – ถนนจรัญสนิทวงศ์ ติดทรัพย์สิน รฟท. และตลาดศาลาน้ำเย็น 2.ถนนจรัญสนิทวงศ์ – คลองชักพระ ติดเสาโทรเลขของ รฟท. 3.คลองชักพระ – ถนนฉิมพลี รูปแบบซ้อนทับกับรถไฟฟ้าสายสีแดง
 
ทั้งนี้ รองผู้ว่าฯ จักกพันธุ์ ได้กำชับให้ผู้รับแจ้งเร่งดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยเร็ว ส่วนไหนที่สามารถดำเนินการได้ก่อนก็ให้เร่งดำเนินการ ส่วนที่ติดปัญหาให้เร่งหาแนวทางแก้ไข เพื่อให้การดำเนินการโครงการสามารถเดินหน้าต่อไปได้และแล้วเสร็จโดยเร็ว
 
-----------------------------    (พัทธนันท์...กปส. รายงาน)