image
Main Menu
BANGKOK
ข่าวสารกรุงเทพฯ

 เผยแพร่โดย : ณัฐวุฒิ อยู่พุ่ม | 5 ธันวาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 36 ครั้ง

          พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน ให้หน่วยพระราชทาน ร่วมกับประชาชนจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ ร่วมปฏิบัติหน้าที่ในโครงการ “เราทำความ ดี เพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” โดยระดมพลังความรัก ความสามัคคีทั้งของหน่วยงานในพระองค์ หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ชุมชน และประชาชน ร่วมพัฒนาคูคลอง แหล่งน้ำ เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วม บรรเทาความเดือดร้อนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น

          วันนี้ (5 ธ.ค. 62) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสา Big Cleaning เส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 บริเวณใต้สะพานพระราม 8 เขตบางพลัด โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นการพัฒนาความสะอาดทั้งในน้ำด้วยการจัดเก็ขยะ สิ่งปฏิกูล รวมทั้งพัฒนาความสะอาดเขื่อนริมแม่น้ำ เส้นทางเสด็จฯ จากท่าวาสุกรีถึงท่าราชวรดิษฐ์ เป็นระยะทางประมาณ 3.8 กิโลเมตร เพื่อเป็นการร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และน้อมนำแนวพระราชดำริในการปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนชาวไทยรู้จักรักสามัคคี มีจิตสาธารณะ และมีความเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกัน เพื่อร่วมกันนำพาชาติไทยประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน รวมทั้งเพื่อน้อมรำลึกในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562  โดยภายหลังจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวแล้ว  ได้นำเหล่าจิตอาสาพระราชทาน กล่าวคำปฏิญาณ “เราทำความดี เพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” และนำเหล่าจิตอาสาฯ พัฒนาความสะอาดบริเวณท่าน้ำใต้สะพานพระราม 8 และพื้นที่โดยรอบ ตลอดจนเส้นทางเส้นทางเสด็จฯ เพื่อให้การพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 สวยงามสมพระเกียรติ

------------------------------

 

อัลบั้มภาพ

 
จำนวนคนอ่าน 264  คน
คุณเห็นด้วยหรือไม่
จำนวนคนโหวต 0 คน
เห็นด้วย  0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย  0  คน
0%
แสดงความคิดเห็น
** กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนถึงจะแสดงความคิดเห็นได้