image
Main Menu
BANGKOK

 เผยแพร่โดย : กฤษณะ กลุ่มกรุงธนเหนือ | 28 พฤศจิกายน 2562 | จำนวนเข้าชม 52 ครั้ง

          (28 พ.ย. 62) ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 เขตดินแดง : พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รับมอบเครื่องวัดความดันโลหิต จาก นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เพื่อมอบให้กับสำนักงานเขต 50 เขต สำหรับให้บริการวัดความดันโลหิตประชาชนที่มาติดต่อราชการหรือขอรับบริการด้านต่างๆ ที่สำนักงานเขต อันเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงการวัดความดันโลหิตในที่สาธารณะเพิ่มขึ้น ตามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการส่งเสริมประชาชนให้เข้าถึงการวัดความดันโลหิต

          ทั้งนี้ กรุงเทพมหานคร ร่วมกับ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กรมการปกครอง และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดำเนินงานเพิ่มการเข้าถึงการวัดความดันโลหิตในที่สาธารณะ โดยได้รับการสนับสนุนเครื่องวัดความดันโลหิต และสื่อประชาสัมพันธ์ จากกระทรวงสาธารณสุข สำหรับจัดวางในพื้นที่สาธารณะ เช่น สำนักงานเขต ห้างสรรพสินค้า สถานที่ราชการอื่นๆ ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการวัดความดันโลหิตมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะได้เกิดความตระหนักในการป้องกันโรคที่เกี่ยวข้องกับความดันโลหิต สามารถช่วยลดการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรได้ โดยในวันเดียวกันนี้ กรุงเทพมหานครได้จัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องวัดความดันแก่เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตด้วย
--------------------------- (พัทธนันท์...สปส. รายงาน)

 

อัลบั้มภาพ

 
จำนวนคนอ่าน 546  คน
คุณเห็นด้วยหรือไม่
จำนวนคนโหวต 0 คน
เห็นด้วย  0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย  0  คน
0%
แสดงความคิดเห็น
** กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนถึงจะแสดงความคิดเห็นได้