image
Main Menu
BANGKOK

 เผยแพร่โดย : กฤษณะ กลุ่มกรุงธนเหนือ | 25 พฤศจิกายน 2562 | จำนวนเข้าชม 199 ครั้ง

 

          (25 พ.ย. 62) ณ ห้องสุทัศน์ 1 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) : นางจินดารัตน์ ชโยธิน ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง นายธรรมรัต หวั่งหลี และนางสาวอรพินทร์ เพชรทัต คณะโฆษกของกรุงเทพมหานคร แถลงข่าวผลการประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 22/2562 ซึ่ง พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุม ว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี มีหมายกำหนดการเสด็จทรงเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “ใต้ร่มพระบารมี สดุดีมหาจักรีวงศ์” ณ ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา ถนนเยาวราช ในวันที่ 6 ธ.ค.62 เวลา 17.00 น. ตามที่ชาวไทยเชื้อสายจีนนำโดยหอการค้าไทย-จีน สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย และสมาคมชาวไทยเชื้อสายจีนต่างๆ ได้ร่วมกันจัดงานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ภายใต้ชื่อ “ใต้ร่มพระบารมี สดุดีมหาจักรีวงศ์” ขึ้น ระหว่างวันที่ 6 – 8 ธ.ค.62 ณ บริเวณซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา ถนนเยาวราช กรุงเทพมหานคร โดยทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เตรียมความพร้อมรับเสด็จ ดังนี้ สำนักการโยธา ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรที่ขรุขระ เป็นหลุมเป็นบ่อ และทางเท้าที่ชำรุด ตลอดเส้นทางเสด็จฯ จัดระเบียบสายไฟและสายสื่อสาร ปรับปรุงซ่อมแซมหลอดไฟฟ้าส่องสว่างที่เก่า ชำรุดและไม่สามารถใช้งานได้ และจัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความแข็งแรงของซุ้มจัดนิทรรศการให้เกิดความมั่นคงและปลอดภัย สำนักการระบายน้ำ ดำเนินการลอกท่อระบายน้ำ โดยวันที่ 1-2 ธ.ค. 62 จะล้างท่อบริเวณซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา พร้อมตรวจสอบท่อระบายน้ำตลอดเส้นทางอีกครั้ง สำนักสิ่งแวดล้อม ดำเนินการฉีดล้างและทำความสะอาดถนนและทางเท้า จัดเตรียมไม้ดอกไม้ประดับสำหรับตกแต่งสถานที่รับเสด็จ และจัดเตรียมรถสุขาเคลื่อนที่ สำนักการจราจรและขนส่ง ตรวจสอบกล้อง CCTV ตรวจสอบไฟสัญญาณจราจรและเครื่องหมายสัญลักษณ์จราจร ตลอดเส้นทางเสด็จฯ ในส่วนของสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ซึ่งเป็นเขตพื้นที่ได้ดูแลในภาพรวมทั้งหมดเพื่อการจัดงานครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ

 

          เตรียมจัดถนนคนเดินส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจ คาดเริ่มดำเนินการได้เดือน ธ.ค. นี้

          ที่ประชุมยังได้รายงานถึงความคืบหน้าการเตรียมดความพร้อมการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายนายกรัฐมนตรี ซึ่งเบื้องต้นกรุงเทพมหานครกำหนดจัดกิจกรรมถนนคนเดิน ใน 4 พื้นที่ ได้แก่ 1. เยาวราช เขตสัมพันธ์วงศ์ 2. ข้าวสาร เขตพระนคร 3. สีลม เขตบางรัก บริเวณแยกศาลาแดง สีลมใต้ BTS ศาลาแดง และ 4. เขตคลองสาน บริเวณตรอกดิรกจันทร์ ใต้สะพานพุทธ สะพานพระปกเกล้า สำนักเทศกิจ วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร ซึ่งที่ผ่านมากรุงเทพมหานครได้เคยร่วมกับ UDDC จัดกิจกรรม เทศกาลศิลปในซอย มาแล้ว ซึ่งจะมีการนำกลับมาดำเนินกการใหม่ โดยจะมีการหารือกับ UDDC เพื่อร่วมกันจัดกิจกรรมต่อไป ทั้งนี้คาดว่าการจัดกิจกรรมถนนคนเดินบริเวณ สีลม กับเยาวราช จะสามารถดำเนินการได้ภายเดือน ธ.ค. นี้ ส่วนข้าวสาร และคลองสานจะมีการหารือในรายละเอียดเพิ่มเติม

          นอกจากนี้ กรุงเทพมหานครยังมีการจัดกิจกรรมอื่นๆ เพิ่มเติมอีก 4 กิจกรรม ดังนี้ 1. กิจกรรม Street Food Festival ของเชฟชุมพล แจ้งไพร ณ ลานหน้า Central World 2. กิจกรรม “วิถีถิ่น วิถีไทย ชิม ช้อป ใช้” จำหน่ายสินค้าราคาถูก ของดี 50 เขต การแสดงของศิลปินและนักร้องที่มีชื่อเสียง การแสดงของศูนย์สร้างสุขทุกวัย ศูนย์เยาวชนไทย – ญี่ปุ่น ดินแดง กองการสังคีต จำนวน 4 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 1 เดือน ธ.ค. 62 ณ ลานกีฬาการเคหะห้วยขวาง ครั้งที่ 2 วันที่ 20 – 30 ม.ค. 63 ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติบางมด ครั้งที่ 3 วันที่ 22 ก.พ. – 3 มี.ค. 63 ณ ศูนย์กีฬาอารีน่า หนองจอก 3. กิจกรรมดนตรีในสวน ได้แก่ วันที่ 1 – 10 ธ.ค. 62 ณ สวนหลวง ร.9 วันที่ 24 ม.ค. 63 ณ สวนรถไฟ และวันที่ 14 ก.พ. 63 ณ อุทยานเบญจสิริ และ 4. โครงการเสน่ห์คลองบางหลวง Charm Of Bang Luang Canal และ walking street ริมคลองบางหลวง จุดท่องเที่ยว วัดกำแพงบางจากซึ่งมีภาพจิตกรรมที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมศิลปากรเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการบูรณะโดยกรมศิลปากร บ้านศิลปินและการแสดงหุ่น ร้านค้าซึ่งเป็นบ้านไม้ริมคลอง อาหารอร่อยคลองบางหลวง วิถีบางหลวง

          พร้อมเปิดเดินรถไฟฟ้าสายสีเขียวจากห้าแยกลาดพร้าว-ม.เกษตร 4 ธ.ค.นี้

          สำหรับการเตรียมความพร้อมการเปิดให้บริการเดินรถไฟฟ้าสายสีเขียวจากสถานีห้าแยกลาดพร้าว (N9) ถึงสถานีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (N13) ปัจจุบันงานโครงสร้างพื้นฐาน และงานวางราง เสร็จเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินงานติดตั้งระบบเดินรถ ถึงสถานีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (N13) คืบหน้า 92.54% (แผน 93.54%) และถึงสถานีคูคต (N24) คืบหน้า 59.24 % (แผน 69.58%) ซึ่งตามแผนการเปิดให้บริการเดินรถของโครงการตามบันทึกข้อตกลงฯ กำหนดเปิดให้บริการตลอดเส้นทางถึงสถานีคูคต (N24) ภายในปี พ.ศ. 2563 ทั้งนี้กรุงเทพมหานครจะเรียนเชิญนายกรัฐมนตรีมาเป็นประธานในพิธีเปิดให้บริการเดินรถไฟฟ้าสายสีเขียวจากสถานีห้าแยกลาดพร้าว (N9) ถึงสถานีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (N13) ในวันที่ 4 ธ.ค. 62 นี้

          กำชับเขตระงับการก่อสร้าง หากพบเป็นการก่อสร้างที่อาจก่อให้เกิดอันตราย

          ในที่ประชุมคณะผู้บริหาร สำนักการโยธา ได้รายงานมาตรการด้านความปลอดภัยของเครนก่อสร้าง ซึ่ง กรุงเทพมหานครได้มีคำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานตรวจโครงการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร เพื่อลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุปั้นจั่นล้มในระหว่างปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 26 มิ.ย.62 รวมทั้งได้จัดอบรมให้ความรู้กับวิศวกรโยธาและนายช่างโยธาผู้ปฏิบัติงานด้านควบคุมอาคารสังกัดสำนักการโยธาและสำนักงานเขต โดยได้รับความร่วมมือจากอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่นไทยฯ และได้กำหนดแนวทางการดำเนินการตรวจสอบปั้นจั่น ลิฟต์ส่งของ และลิฟต์โดยสารที่ใช้ในการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร โดยมีแบบรายงานการตรวจสอบ ประกอบด้วย แบบรายงานการตรวจสอบปั้นจั่นหอสูงในการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร แบบรายงานการตรวจสอบปั้นจั่นเดอร์ลิคในการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร แบบรายงานการตรวจสอบรถปั้นจั่นในการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร และ แบบรายงานการตรวจสอบลิฟต์ส่งของและลิฟต์โดยสาร ในการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร โดยในที่ประชุม ได้กำชับกรณีที่เกิดเหตุร้องเรียนหรือพบเหตุที่อาจก่อให้เกิดอันตรายให้สำนักงานเขตพื้นที่ ซึ่งมีอำนาจในการอนุญาตการก่อสร้าง สั่งระงับการก่อสร้างไว้ก่อน จนกว่าบริษัทผู้รับเหมาจะดำเนินการแก้ไข เพื่อป้องกันเหตุร้ายที่อาจเกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
--------------------------------- (ชลธิชา/พัทธนันท์...สปส. รายงาน)

 

อัลบั้มภาพ

 
จำนวนคนอ่าน 554  คน
คุณเห็นด้วยหรือไม่
จำนวนคนโหวต 0 คน
เห็นด้วย  0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย  0  คน
0%
แสดงความคิดเห็น
** กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนถึงจะแสดงความคิดเห็นได้